Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Verslag (Dossier 36393)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 21 september 2023 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 oktober 2023, over wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang (Dossier 36393)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 oktober 2023, over wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang Verslag van een wetgevingsoverleg gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 31 oktober 2023 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 oktober 2023 overleg gevoerd met mevrouw Van Gennip, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang (Kamerstuk 36 393); – de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 13 september 2023 inzake voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het stellen van regels over meertalige kinderopvang (Kamerstuk 36 393, nr. ...