Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorde (Dossier 36350-XV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorde Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiĆ«n Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 juni 2023 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 juni 2023, over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XV) (Dossier 36350-XV)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 juni 2023, over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XV) Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiĆ«n Nr. 10 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 28 juli 2023 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 28 juni 2023 overleg gevoerd met mevrouw Van Gennip, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en mevrouw Schouten, Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, over: – het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36 350 XV); – de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 22 juni 2023 inzake verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 36 350 XV, nr. ...