Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Verslag (blanco) (Dossier 36100-XV)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 25 mei 2022 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2022, over het Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021 (Dossier 36100-XV)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2022, over het Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 13 juli 2022 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Van Gennip, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en mevrouw Schouten, Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, over: – de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 18 mei 2022 inzake jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (Kamerstuk 36 100-XV, nr. ...