Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

25 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Kamerstuk 30826-49) (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Kamerstuk 30826-49) Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 51 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 31 januari 2018 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de brief van 20 oktober 2017 over voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Kamerstuk 30 826, nr. 49). ...

Verslag (Dossier 35761)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 12 VERSLAG Vastgesteld 27 januari 2023 De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) cultuur cultuur en recreatie Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 14 september 2010De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 14 oktober 2010De vaste commissie voor Financiën1 belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 4 november 2010De vaste commissie voor Financiën1 belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 32504)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Nader verslag (Dossier 32504)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 (Dossier 34950-VIII)
Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP (VIII) Aangeboden 16 mei 2018 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen In miljoenen euro Gerealiseerde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen In miljoenen euro Inhoudsopgave       Blz. ...

Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (Dossier 35200-VIII)
Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP (VIII) Aangeboden 15 mei 2019 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen In miljoenen euro Totaal 42.326,9 Gerealiseerde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen In miljoenen euro Totaal 1.368,6 Inhoudsopgave       Blz. ...

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 (Dossier 35200-XIII)
Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT (XIII), HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT EN DIERGEZONDHEIDSFONDS (F) 2018 Aangeboden 15 mei 2019 Gerealiseerde uitgaven van EZK verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln). ...

Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (Dossier 35470-VIII)
Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP (VIII)Ontvangen 20 mei 2020Vergaderjaar 2019–2020 GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 miljoen). ...

Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (Dossier 35470-XIV)
Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT (XIV) EN DIERGEZONDHEIDSFONDS (F) 2019Ontvangen 20 mei 2020Vergaderjaar 2019–2020 GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.). ...

Jaarverslag van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (#:-)
Jaarverslag van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jaarverslag begroting financiën 32 360 VIIIJaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009 nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP (VIII) Aangeboden 19 mei 2010 Ontvangsten (x € 1 miljoen) Uitgaven (x € 1 miljoen) INHOUDSOPGAVE blz. ...

Jaarverslag van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van het Waddenfonds (#:-)
Jaarverslag van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van het Waddenfonds Jaarverslag begroting financiën 32 360 XISlotwet en jaarverslag Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2009 nr. 3 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER (XI) Aangeboden 19 mei 2010 Realisaties uitgaven naar beleidsartikelen voor 2009 (x € 1000) Realisaties ontvangsten naar beleidsartikelen voor 2009 (x € 1000) Inhoudsopgave blz. ...

Jaarverslag van Jeugd en Gezin (#:-)
Jaarverslag van Jeugd en Gezin Jaarverslag begroting financiën 32 360 XVIISlotwet en jaarverslag van Jeugd en Gezin 2009 nr. 3 JAARVERSLAG VAN JEUGD EN GEZIN (XVII) Aangeboden 19 mei 2010 Inhoudsopgave blz. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet (#:-)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 november 2010De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (nader, tweede nader etc) (Dossier 31425)
Verslag (nader, tweede nader etc) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht recht verkeer water 31 425Aanpassing van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de toetreding door het Koninkrijk tot het op 2 mei 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 tot wijziging van het op 19 november 1976 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (Trb. 1997, 300)nr. 4VERSLAGVastgesteld 3 juni 2008De vaste commissie voor Justitie1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de gestelde vragen tijdig zal hebben beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.I. ...

Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (Dossier 35830-VIII)
Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP (VIII)Ontvangen 19 mei 2021Vergaderjaar 2020–2021 GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 miljoen). ...

Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2021 (Dossier 36100-XIV)
Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2021 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT (XIV) EN DIERGEZONDHEIDSFONDS (F) 2021Ontvangen 18 mei 2022Vergaderjaar 2021‒2021 GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENGerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.). ...

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (Dossier 36100-XV)
Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDOntvangen 18 mei 2022Vergaderjaar 2021–2022 GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Gerealiseerde begrotingsgefinancierde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x € 1 miljoen). ...