Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over drie brieven over de voortgang van het onderwijs in Caribisch Nederland (Dossier 35300-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over drie brieven over de voortgang van het onderwijs in Caribisch Nederland Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 141 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 december 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 22 augustus 2018 over voortgang onderwijs in Caribisch Nederland (Kamerstuk 34 775 VIII, nr. 145), over de brief van 15 november 2018 over de antwoorden op vragen commissie over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 90) en over de brief van 10 juli 2019 over voortgang onderwijs Caribisch Nederland (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 212). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35300-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 15 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 30 oktober 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het besluit tot indeplaatsstelling gemeenteraad Westland (Dossier 35300-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over het besluit tot indeplaatsstelling gemeenteraad Westland Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 81 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 november 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 11 juli 2019 over het Besluit tot indeplaatsstelling gemeenteraad Westland (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het sponsorconvenant 2020-2022 (Dossier 35300-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over het sponsorconvenant 2020-2022 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 185 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 mei 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 11 februari 2020 over het sponsorconvenant 2020–2022 (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. 148). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2019, over Emancipatie (Dossier 35300-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2019, over Emancipatie Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 144 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 23 januari 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 2 december 2019 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35 300 VIII); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 25 oktober 2019 inzake verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 november 2019, over het begrotingsonderdeel cultuur (Dossier 35300-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 november 2019, over het begrotingsonderdeel cultuur Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 140 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 19 december 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 18 november 2019 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35 300 VIII); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 25 oktober 2019 inzake verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. 15); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 17 oktober 2019 inzake instelling Commissie Nationaal kader koloniale collecties (Kamerstuk 32 820, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 november 2019, begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), onderdeel Media (Dossier 35300-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 november 2019, begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), onderdeel Media Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 142 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 januari 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 25 november 2019 overleg gevoerd met de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 15 november 2019 inzake mediabegroting 2020 (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. 106); – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35 300 VIII); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 25 oktober 2019 inzake verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. 15); – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 18 september 2019 inzake opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 15: Media van de begroting van OCW (Kamerstuk 31 511, nr. 35); – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 4 november 2019 inzake beantwoording vragen commissie over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 15: Media van de begroting van OCW (Kamerstuk 31 511, nr. 36); – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 22 november 2019 inzake financieringsbasis landelijke publieke omroep (Kamerstuk 32 827, nr. 179); – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 20 november 2019 inzake Commissariaat voor de Media (Kamerstuk 32 827, nr. 177). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 oktober 2019, over het begrotingsonderzoek Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (Dossier 35300-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 oktober 2019, over het begrotingsonderzoek Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 107 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 november 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 30 oktober 2019 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35 300 VIII); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 25 oktober 2019 inzake 35 300 VIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. ...