Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ (Dossier 34000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 110 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 juni 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 20 april 2015 over het convenant «Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring» (Kamerstuk 34 000 VIII, nr. 90). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over Excellente Scholen 2014 (Dossier 34000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over Excellente Scholen 2014 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 91 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 1 mei 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 26 januari 2015 over Excellente Scholen 2014 (Kamerstuk 34 000 VIII, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de kaderbrief voor de jaren 2016 en 2017 voor SLO en Cito : ontwikkeling naar een systematiek van een periodieke en integrale herijking van het curriculum van het funderend onderwijs (Dossier 34000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de kaderbrief voor de jaren 2016 en 2017 voor SLO en Cito : ontwikkeling naar een systematiek van een periodieke en integrale herijking van het curriculum van het funderend onderwijs Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 111 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 juli 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 29 april 2015 over de kaderbrief voor de jaren 2016 en 2017 voor SLO en Cito: ontwikkeling naar een systematiek van een periodieke en integrale herijking van het curriculum van het funderend onderwijs (Kamerstuk 34 000 VIII, nr. 92). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Dossier 34000-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 10 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 oktober 2014 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 november 2014, over OCW-begroting 2015, onderdeel Media (Dossier 34000-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 november 2014, over OCW-begroting 2015, onderdeel Media Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 76 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 29 december 2014 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 24 november 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Media van de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2015. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 november 2014, over OCW-begroting 2015, onderdeel Cultuur (Dossier 34000-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 november 2014, over OCW-begroting 2015, onderdeel Cultuur Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 62 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 november 2014 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 3 november 2014 overleg gevoerd met Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 34 000-VIII); – het rapport/de brief van de Algemene Rekenkamer d.d. 14 oktober 2014 houdende Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Kamerstuk 34 000-VIII, nr. 7); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 29 september 2014 houdende de huidige stand van zaken inzake subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2008 (Kamerstuk 32 820, nr. 121); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 28 oktober 2014 inzake het Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 33 400-VIII) (Kamerstuk 34 000-VIII, nr. 10). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 oktober 2014, over het Begrotingsonderzoek OCW 2015 (Dossier 34000-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 oktober 2014, over het Begrotingsonderzoek OCW 2015 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 60 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 13 november 2014 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 30 oktober 2014 overleg gevoerd met Minister Bussemaker en Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: − het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 34 000 VIII); − de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 28 oktober 2014 inzake het Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 33 400 VIII) (Kamerstuk 34 000 VIII, nr. 10); − het rapport/de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 14 oktober 2014 houdende Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Kamerstuk 34 000 VIII, nr. 7). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de moties en het amendement Harbers en Koolmees ingediend bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dossier 34000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de moties en het amendement Harbers en Koolmees ingediend bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 96 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 mei 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 19 februari 2015 over uitvoering van de moties en het amendement Harbers en Koolmees ingediend bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Kamerstuk 34 000 VIII, nr. ...