Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het onderzoeksrapport medisch beroepsgeheim (Dossier 33750-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het onderzoeksrapport medisch beroepsgeheim Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 8 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 4 oktober 2013 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond bij enkele fracties behoefte een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 16 januari 2013 inzake het onderzoeksrapport medisch beroepsgeheim (Kamerstuk 33 400 XVI, nr. 129). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 november 2013, over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie (Dossier 33750-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 november 2013, over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 87 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 29 januari 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben op 25 november 2013 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 november 2013, over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2014 en aanverwante zaken (Dossier 33750-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 november 2013, over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2014 en aanverwante zaken Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 84 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 28 januari 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 18 november 2013 overleg gevoerd met Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2014 en aanverwante zaken. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (Dossier 33750-XVI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 13 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 oktober 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de Voortgangsrapportage voor Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA) (Dossier 33750-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg over de Voortgangsrapportage voor Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 77 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 december 2013 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 15 juli 2013 inzake de Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (Kamerstuk 33 400 XVI, nr. 156). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie met betrekking tot energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen (Dossier 33750-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie met betrekking tot energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 94 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 maart 2014 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 13 november 2013 inzake de reactie met betrekking tot energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen (Kamerstuk 33 750 XVI, nr. 57). ...

Verslag van schriftelijk overleg over het plan van aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in opleidingen (Dossier 33750-XVI)
Verslag van schriftelijk overleg over het plan van aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in opleidingen Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 78 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 december 2013. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het verzoek van het lid Agema over de dekking van de frictiekosten (300 mln.) die met de transitie van de jeugdhulp samenhangen en over de zorgen van huisartsen over de kwaliteit van de jeugdwet (Dossier 33750-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het verzoek van het lid Agema over de dekking van de frictiekosten (300 mln.) die met de transitie van de jeugdhulp samenhangen en over de zorgen van huisartsen over de kwaliteit van de jeugdwet Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 107 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 19 juni 2014 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 3 april 2014 over de reactie op het verzoek van het lid Agema over de dekking van de frictiekosten (300 mln.) die met de transitie van de jeugdhulp samenhangen en over de zorgen van huisartsen over de kwaliteit van de jeugdwet (Kamerstuk 33 750 XVI, nr. 97). ...