Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (Dossier 33750-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 24 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 november 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 voor wat betreft de politie (begrotingsartikel 31) (Dossier 33750-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 voor wat betreft de politie (begrotingsartikel 31) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 9 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 31 oktober 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden voor wat betreft de politie (begrotingsartikel 31). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 november 2013 over het Begrotingsonderdeel politie 2014 (Dossier 33750-VI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 november 2013 over het Begrotingsonderdeel politie 2014 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 101 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 17 januari 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 4 november 2013 overleg gevoerd met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over het Begrotingsonderdeel politie 2014. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de storing van het tapsysteem (Dossier 33750-VI)
Verslag van een schriftelijk overleg over de storing van het tapsysteem Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 december 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de brief van 28 november 2013 over «Tapgesprekken in zaak Van Rey» (Kamerstuk 33 750 VI, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over een in april van dit jaar op non-actief gestelde advocaat-generaal (Dossier 33750-VI)
Verslag van een schriftelijk overleg over een in april van dit jaar op non-actief gestelde advocaat-generaal Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 94 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 december 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de brief inzake een op non-actief gestelde advocaat-generaal (Kamerstuk 33 400 VI, nr. 6). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de termijn indienen klachten seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk (Dossier 33750-VI)
Verslag van een schriftelijk overleg over de termijn indienen klachten seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 127 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 juni 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Veiligheid en Justitie naar over de brief van 17 juni 2014 inzake de termijn indienen klachten seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk (Kamerstuk 33 750 VI, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg aangaande de ontnemingsschikking met Cees H. (Dossier 33750-VI)
Verslag van een schriftelijk overleg aangaande de ontnemingsschikking met Cees H. Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 132 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de brief van 3 juni 2014inzake de beantwoording van nadere vragen aangaande de ontnemingsschikking met Cees H. ...