Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 8
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 8
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het uitsluiten van zorg door zelfstandige trombosediensten van de werkingssfeer van het macrobeheersingsinstrument (mbi) voor intramurale medische zorg voor de jaren 2013 en 2014 (Dossier 33400-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het uitsluiten van zorg door zelfstandige trombosediensten van de werkingssfeer van het macrobeheersingsinstrument (mbi) voor intramurale medische zorg voor de jaren 2013 en 2014 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 128 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 januari 2013 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 7 november 2012 inzake het voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het uitsluiten van zorg door zelfstandige trombosediensten van de werkingssfeer van het macrobeheersingsinstrument (mbi) voor intramurale medische zorg voor de jaren 2013 en 2014 (Kamerstuk 30 597, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 33400-XVI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 12 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 31 oktober 2012 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het jaarverslag Regionale toetsingscommissies euthanasie 2011 (Dossier 33400-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het jaarverslag Regionale toetsingscommissies euthanasie 2011 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 142 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 21 maart 2013 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 25 september 2012 inzake het jaarverslag 2011 van de regionale toetsingscommissies euthanasie (Kamerstuk 33 400 XVI, nr. 6). ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het verslag van het werkbezoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan Beijing, de Volksrepubliek China van 21-25 september 2012 (Dossier 33400-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het verslag van het werkbezoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan Beijing, de Volksrepubliek China van 21-25 september 2012 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 134 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 februari 2013 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 8 november 2012 inzake het verslag van het werkbezoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan Beijing, de Volksrepubliek China van 21–25 september 2012 (Kamerstuk 33 400 XVI, nr. 17). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 december 2012, inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013, onderdeel sport en bewegen (Dossier 33400-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 december 2012, inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013, onderdeel sport en bewegen Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 126 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 9 januari 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 17 december 2012 overleg gevoerd met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (33 400-XVI); – de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 27 september 2012 inzake de aanbieding van het CBS-rapport; bijdrage van sport aan de Nederlandse economie (30 234, nr. 74); – de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 13 juli 2012 inzake een Onderzoek naar matchfixing (33 296, nr. 3); – de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10 juli 2012 over de uitvoering van de gewijzigde motie-Bruins Slot over salarissen Betaald Voetbal organisaties (33 000-XVI, nr. 82) (30 234, nr. 72); – de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 5 oktober 2012 Ondersteuning Jeugd Olympische Spelen 2018 (30 234, nr. 75); – de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 11 december 2012 inzake de aanbieding van het Bidboek Jeugd Olympische Spelen 2018 (30 234, nr. 77); – de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 12 december 2012 inzake de voortgang van het programma Sport en Bewegen in de Buurt (30 234, nr. 78); – de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 12 december 2012 inzake aanbevelingen over matchfixing van de EU-expertgroep Goed Bestuur (33 296, nr. 4). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 december 2012, inzake het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2013 (Dossier 33400-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 december 2012, inzake het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2013 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 94 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 5 december 2012 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 3 december 2012 overleg gevoerd met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (33 400-XVI); – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (33 400-VI); – de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 13 september 2012 over het verslag schriftelijk overleg inzake de werkdruk van de kinderrechters (29 279, nr. 152); – de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 30 oktober 2012 over de budgettaire korting in de justitiële jeugdzorg (31 839, nr. 249); – de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 24 oktober 2012 inzake de aanbieding rapport overheveling jeugd-ggz (31 839, nr. 245); – de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 24 oktober 2012 over moties en toezegging stelselwijziging jeugd (31 839, nr. 246); – de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 23 oktober 2012 met de reactie op het Jaarbericht Kinderrechten 2012 van UNICEF Nederland en Defence for Children (31 839, nr. 244); – de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 9 oktober 2012 over jongeren met een lichte verstandelijke beperking (24 170, nr. 139); – Het rapport/de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 25 oktober 2012 inzake een lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het Rapport Centra voor Jeugd en Gezin in gemeenten; een samenwerkingsproject met gemeentelijke rekenkamers (31 839, nr. 247); – de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29 november 2012 inzake een lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Rapport Centra voor Jeugd en Gezin in gemeenten; een samenwerkingsproject met gemeentelijke rekenkamers» (31 839, nrs. 216 en 257). ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op het verzoek van de commissie over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners (Dossier 33400-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op het verzoek van de commissie over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 138 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 februari 2013 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 23 oktober 2012 inzake de reactie op het verzoek van de commissie over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners (Kamerstuk 33 400 XVI, nr. 7). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het voornemen om de RMO en de RVZ samen te voegen tot een nieuwe strategische Adviesraad voor Gezondheid, Participatie en Zorg (Dossier 33400-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg over het voornemen om de RMO en de RVZ samen te voegen tot een nieuwe strategische Adviesraad voor Gezondheid, Participatie en Zorg Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 159 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 augustus 2013 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond bij enkele fracties behoefte een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 28 mei 2013 inzake het voornemen om de RMO en de RVZ samen te voegen tot een nieuwe strategische Adviesraad voor Gezondheid, Participatie en Zorg (Kamerstuk 33 400 XVI, nr.149). ...