Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het onderzoek 'The European Second Generation Compared.Does the Integration Context Matter?' (Dossier 33400-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het onderzoek 'The European Second Generation Compared.Does the Integration Context Matter? ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 december 2012, inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013, onderdeel cultuur (Dossier 33400-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 december 2012, inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013, onderdeel cultuur Verslag van een wetgevingsoverleg begroting cultuur cultuur en recreatie financiën Nr. 122 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 10 januari 2013 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 17 december 2012 overleg gevoerd met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: − het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (33 400 VIII); − de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van OCW (VIII), onderdelen cultuur en media, voor het jaar 2013 (33 400 VIII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 10 december 2012, inzake het onderdeel Media van de begroting (Dossier 33400-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 10 december 2012, inzake het onderdeel Media van de begroting Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 93 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 13 december 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 10 december 2012 overleg gevoerd met staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: – de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake Uitwerking regeerakkoord Rutte II onderdeel Media (33 400-VIII, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van OCW (VIII), onderdelen cultuur en media, voor het jaar 2013 (Dossier 33400-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van OCW (VIII), onderdelen cultuur en media, voor het jaar 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 17 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 november 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden over de onderdelen cultuur en media. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (Dossier 33400-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 13 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14 november 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2012, inzake het begrotingsonderzoek 'Apparaatskosten van ZBO's RWT's en externe inhuur op OCW-terrein' (Dossier 33400-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2012, inzake het begrotingsonderzoek 'Apparaatskosten van ZBO's RWT's en externe inhuur op OCW-terrein' Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 50 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 6 december 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 29 november 2012 overleg gevoerd met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderzoek «Apparaatskosten van zbo's, RWT's en externe inhuur op OCW-terrein», te weten: – de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (33 400-VIII); – de brief van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 22 november 2012, inzake de reactie op verzoek commissie t.b.v. begrotingsonderzoek «Apparaatskosten van zbo's, RWT's en externe inhuur op OCW-terrein» (33 400-VIII, nr. 18). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de Schoolkostenmonitor vo en mbo, meting 2012-2013 (Dossier 33400-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de Schoolkostenmonitor vo en mbo, meting 2012-2013 Verslag van een schriftelijk overleg begroting cultuur cultuur en recreatie financiën Nr. 170 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 21 november 2013 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de Minister en Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 12 juli 2013 en het bijbehorende rapport inzake de Schoolkostenmonitor vo en mbo, meting 2012–2013 (Kamerstuk 33 400 VIII, nr. 160). ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake evaluatie leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs (33000 VIII, nr. 217) (Dossier 33400-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake evaluatie leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs (33000 VIII, nr. 217) Verslag van een schriftelijk overleg begroting cultuur cultuur en recreatie financiën Nr. 120 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 december 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding van de brief van 11 juli 2012 inzake het evaluatieonderzoek postinitiële leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 217). ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake uitvoering Motie-Lucas c.s. inzake internationale uitgaven OCW (Kamerstuk 33000 VIII, nr. 55) (Dossier 33400-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake uitvoering Motie-Lucas c.s. inzake internationale uitgaven OCW (Kamerstuk 33000 VIII, nr. 55) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 14 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november 2012 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties behoefte vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 19 juni 2012 over de uitvoering van de motie-Lucas c.s. inzake internationale uitgaven OCW1 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het herzien toezichtkader speciaal onderwijs 2012 (Kamerstuk 33000 VIII, nr. 225) (Dossier 33400-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over het herzien toezichtkader speciaal onderwijs 2012 (Kamerstuk 33000 VIII, nr. 225) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 28 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 december 2012 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties behoefte vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 17 augustus 2012 over het herzien toezichtkader speciaal onderwijs 2012 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 225). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het samengaan van een aantal scholen in Amsterdam-West (Dossier 33400-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over het samengaan van een aantal scholen in Amsterdam-West Verslag van een schriftelijk overleg begroting cultuur cultuur en recreatie financiën Nr. 130 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 maart 2013 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 18 januari 2013 over het samengaan van een aantal scholen in Amsterdam-West. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake behoud universitair hoofdvak Friese taal en cultuur (Dossier 33400-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake behoud universitair hoofdvak Friese taal en cultuur Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 december 2012 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties behoefte vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 17 augustus 2012 over behoud universitair hoofdvak Friese taal en cultuur (2012D32313). ...