Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
GL 7
VVD 3
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
GL 7
VVD 3
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 20 maart 2012, inzake de Wet werken naar vermogen (Dossier 33161)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 20 maart 2012, inzake de Wet werken naar vermogen Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 13 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 10 april 2012 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 20 maart 2012 gesprekken gevoerd over de Wet werken naar vermogen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit advisering beschut werk (Dossier 33161)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit advisering beschut werk Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 193 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 november 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van 1 september 2014 over het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de werkzaamheden die het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen uitvoert om te beoordelen of een persoon in een beschutte werkomgeving mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft (Kamerstuk 33 161, nr. 192). ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 15 maart 2012, inzake de Wet werken naar vermogen (Dossier 33161)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 15 maart 2012, inzake de Wet werken naar vermogen Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 12 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 10 april 2012 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op donderdag 15 maart 2012 gesprekken gevoerd over de Wet werken naar vermogen. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 maart 2012, inzake de Wet werken naar vermogen (Dossier 33161)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 maart 2012, inzake de Wet werken naar vermogen Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 11 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 10 april 2012 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op woensdag 14 maart 2012 gesprekken gevoerd over de Wet werken naar vermogen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de nota naar aanleiding van het verslag over de Invoeringswet Wet werken naar vermogen (Dossier 33161)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de nota naar aanleiding van het verslag over de Invoeringswet Wet werken naar vermogen Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Naar aanleiding van nota naar aanleiding van het verslag over de invoeringswet wet werken naar vermogen (Kamerstukken 33 161 nr. 9) van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid de behoefte om de regering enkele vragen en opmerkingen voor te leggen. ...

Verslag (Dossier 33161)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld 27 maart 2012 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 april 2012, inzake Invoeringswet Wet werken naar vermogen (Dossier 33161)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 april 2012, inzake Invoeringswet Wet werken naar vermogen Verslag van een wetgevingsoverleg organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 103 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 26 april 2012 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 april 2012 overleg gevoerd met staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Invoeringswet Wet werken naar vermogen (voortzetting). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 april 2012, inzake Invoeringswet Wet werken naar vermogen (Dossier 33161)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 april 2012, inzake Invoeringswet Wet werken naar vermogen Verslag van een wetgevingsoverleg organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 102 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 26 april 2012 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 april 2012 overleg gevoerd met staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Invoeringswet Wet werken naar vermogen. ...

Nader verslag (Dossier 33161)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 112 NADER VERSLAG Vastgesteld 23 januari 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Tweede nader verslag (Dossier 33161)
Tweede nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 114 TWEEDE NADER VERSLAG Vastgesteld 31 januari 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de vijfde nota van wijzing van 24 januari 2014 besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel. ...