Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg inzake ouderenmishandeling 2010 (Dossier 33000-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake ouderenmishandeling 2010 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 136 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 19 december 2011 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 bestond bij enkele fracties behoefte een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat in Nederland jaarlijks zeker 200 000 ouderen worden mishandeld . ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de inhoudelijke beoordeling van groeihormoonbehandeling (Dossier 33000-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de inhoudelijke beoordeling van groeihormoonbehandeling Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 195 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 juli 2012 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond bij enkele fracties behoefte een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 14 december 2011 inzake de inhoudelijke beoordeling van groeihormoonbehandeling) (2011Z26148/2011D61971). ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van de percentages van het drempel- en het toetsingsinkomen voor de berekening van de zorgtoeslag (Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag) (Dossier 33000-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van de percentages van het drempel- en het toetsingsinkomen voor de berekening van de zorgtoeslag (Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 13 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 oktober 2011 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 22 september 2011 inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging van de percentages van het drempel- en het toetsingsinkomen voor de berekening van de zorgtoeslag (Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag) (33 000 XVI, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (Dossier 33000-XVI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 14 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 3 november 2011 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 december 2011, inzake het onderdeel Jeugdzorg van de begrotingen Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie 2012, de stelselherziening jeugdzorg en aanverwante zaken (Dossier 33000-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 december 2011, inzake het onderdeel Jeugdzorg van de begrotingen Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie 2012, de stelselherziening jeugdzorg en aanverwante zaken Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 162 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 2 februari 2012 De algemene commissie voor Jeugdzorg1, de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport2 en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie3 hebben op 19 december 2011 overleg gevoerd met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over het onderdeel Jeugdzorg van de begrotingen VWS en V&J 2012, de stelselherziening jeugdzorg en aanverwante zaken. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 november 2011, over het onderdeel Sport en Bewegen uit de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2012. (Dossier 33000-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 november 2011, over het onderdeel Sport en Bewegen uit de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2012. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg (Dossier 33000-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 194 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2012 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 1 maart 2012 inzake tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg (Kamerstuk 33 000 XVI, nr. 168). ...