Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarbericht brede scholen 2011 (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarbericht brede scholen 2011 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 218 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2012 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 23 maart 2012 over Jaarbericht brede scholen 2011 (Kamerstuk 33 000 VIII nr. ...

Verslag schriftelijk overleg inzake subsidieverdeling Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) in 2012 (Dossier 33000-VIII)
Verslag schriftelijk overleg inzake subsidieverdeling Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) in 2012 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 14 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 oktober 2011 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 23 september 2011 over de subsidieverdeling Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) in 2012 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Hoofdlijnenbrief SLOA 2013–2014 (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Hoofdlijnenbrief SLOA 2013–2014 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 219 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 juli 2012 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief d.d. 19 april 2012 van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Hoofdlijnenbrief SLOA1 2013–2014 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Verslag van schriftelijk overleg inzake de nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam (Dossier 33000-VIII)
Verslag van schriftelijk overleg inzake de nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 156 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 december 2011 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over het van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 11 oktober 2011, inzake de nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam en de huidige wetgeving voor het stichten van nieuwe scholen (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2012 (Dossier 33000-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 22 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 november 2011 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 december 2011, inzake de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderdeel Media (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 december 2011, inzake de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderdeel Media Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 169 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 30 januari 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 12 december 2011 overleg gevoerd met minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap overde begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderdeel Media (33 000-VIII). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 november 2011, inzake het begrotingsonderzoek Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 november 2011, inzake het begrotingsonderzoek Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 164 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 30 november 2011 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 24 november 2011 overleg gevoerd met minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderzoek OCW. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 november 2011, inzake de begroting van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012, onderdeel cultuur (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 november 2011, inzake de begroting van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012, onderdeel cultuur Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 153 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 23 november 2011 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 21 november 2011 overleg gevoerd met staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012, onderdeel Cultuur. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op de aangenomen moties bij de OCW-begroting 2012 (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op de aangenomen moties bij de OCW-begroting 2012 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 205 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 12 juni 2012 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 februari 2012 betreffende de reactie van de minister op de aangenomen moties bij de OCW-begroting 2012 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 173 ). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie Van der Werf/Klijnsma over aanvragen met een technische noodzaak (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie Van der Werf/Klijnsma over aanvragen met een technische noodzaak Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 167 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2012 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 18 november 2011 inzake de uitvoering motie Van der Werf/Klijnsma over aanvragen met een technische noodzaak (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 54). ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake bestuursafspraken G4 en G33 (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake bestuursafspraken G4 en G33 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 175 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2012 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 25 november 2011 inzake bestuursafspraken met de G4 en de G3 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Verslag schriftelijk overleg inzake het Concept-Jaarwerkplan 2012 van de Inspectie van het Onderwijs. (Dossier 33000-VIII)
Verslag schriftelijk overleg inzake het Concept-Jaarwerkplan 2012 van de Inspectie van het Onderwijs. ...