Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU (#:-)
Verslag van een schriftelijk overleg over aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU Verslag van een schriftelijk overleg economie markttoezicht Nr. 92 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 1 juni 2016 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken over de brief van 4 mei 2016 over aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU (Kamerstuk 32 440, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet (Aanbestedingsbesluit) evenals enkele aanverwante brieven (#:-)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet (Aanbestedingsbesluit) evenals enkele aanverwante brieven Verslag van een schriftelijk overleg economie markttoezicht Nr.74 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 4 oktober 2012 Binnen de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het ontwerpbesluit houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet (Aanbestedingsbesluit) evenals enkele aanverwante brieven. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids Proportionaliteit (#:-)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids Proportionaliteit Verslag van een schriftelijk overleg economie markttoezicht Nr. 114 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 1 november 2019 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de brief van 3 juli 2019 over het Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids Proportionaliteit (Kamerstuk 32 440, nr. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie markttoezicht Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 1 oktober 2010De vaste commissie voor Economische Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit (#:-)
Verslag van een schriftelijk overleg over de nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit Verslag van een schriftelijk overleg economie markttoezicht Nr. 99 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 februari 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken over de brief van 27 januari 2017 over de nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit (Kamerstuk 32 440, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules)-aanvulling (#:-)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules)-aanvulling Verslag van een schriftelijk overleg economie markttoezicht Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 juni 2021 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules) – aanvulling (Kamerstuk 32 440, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de Instelling van de Commissie van Aanbestedingsexperts (#:-)
Verslag van een schriftelijk overleg over de Instelling van de Commissie van Aanbestedingsexperts Verslag van een schriftelijk overleg economie markttoezicht Nr. 84 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 april 2013 Binnen de vaste commissie voor Economische Zaken hebben enkele fracties de behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Economische Zaken over de brief van 7 maart 2013 inzake de Instelling van de Commissie van Aanbestedingsexperts (Kamerstuk 32 440, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over controleafspraken aanbestedingen Rijksoverheid (#:-)
Verslag van een schriftelijk overleg over controleafspraken aanbestedingen Rijksoverheid Verslag van een schriftelijk overleg economie markttoezicht Nr. 103 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 december 2017 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 12 juli 2017 over controleafspraken aanbestedingen rijksoverheid (Kamerstuk 32 440, nr. 102). ...