Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidsbijdrage opleidingen medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerd verpleegkundigen (#:-)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidsbijdrage opleidingen medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerd verpleegkundigen Verslag van een schriftelijk overleg economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 28 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 juni 2013 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond bij enkele fracties behoefte een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 22 april 2013 inzake beschikbaarheidsbijdrage opleidingen medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerd verpleegkundigen (Kamerstuk 33 293, nr. ...

Verslag schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg (#:-)
Verslag schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg Verslag van een schriftelijk overleg economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr.23 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 juni 2012 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond bij enkele fracties behoefte een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 25 mei 2012 inzake beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg (Kamerstuk 32 393, nr. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 16 juli 2010De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten voor academische zorg (32 393, nr. 25) (#:-)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten voor academische zorg (32 393, nr. 25) Verslag van een schriftelijk overleg economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 26 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 december 2012 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 24 oktober 2012 inzake de beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten voor academische zorg (Kamerstuk 32 393, nr. 25). ...

Verslag schriftelijk overleg inzake de toepassing van het instrument beschikbaarheidbijdrage uit de Wet marktordening gezondheidszorg (#:-)
Verslag schriftelijk overleg inzake de toepassing van het instrument beschikbaarheidbijdrage uit de Wet marktordening gezondheidszorg Verslag van een schriftelijk overleg economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 20 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 juni 2012 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond bij enkele fracties behoefte een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 25 mei 2012 inzake toepassing instrument beschikbaarheidbijdrage WMG (Kamerstuk 32 393, nr. ...

Verslag schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidbijdrage continuïteit van zorg (#:-)
Verslag schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidbijdrage continuïteit van zorg Verslag van een schriftelijk overleg economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 24 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 juni 2012 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond bij enkele fracties behoefte een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 25 mei 2012 inzake de beschikbaarheidbijdrage continuïteit van zorg (Kamerstuk 32 393, nr.19). ...

Verslag schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidbijdrage curatieve zorg (#:-)
Verslag schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidbijdrage curatieve zorg Verslag van een schriftelijk overleg economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 21 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 juni 2012 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond bij enkele fracties behoefte een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 25 mei 2012 inzake de beschikbaarheidbijdrage curatieve zorg (Kamerstuk 32 393, nr. ...

Verslag schriftelijk overleg inzake de Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen (#:-)
Verslag schriftelijk overleg inzake de Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen Verslag van een schriftelijk overleg economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 22 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 juni 2012 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond bij enkele fracties behoefte een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 25 mei 2012 inzake de Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen (Kamerstuk 32 393, nr. ...