Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 24 september 2009 over IGZ en toezicht (Dossier 32123-XVI)
Verslag van een algemeen overleg gehouden op 24 september 2009 over IGZ en toezicht Verslag van een algemeen overleg 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 16VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 21 oktober 2009De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft op 24 september 2009 overleg gevoerd met minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over:– de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 23 december 2008 over het Handhavingskader Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) (31 700 XVI, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de melding publicatie Besluit houdende wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap (Dossier 32123-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg over de melding publicatie Besluit houdende wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap Verslag van een schriftelijk overleg 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 4VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 23 september 2009In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 9 juni 2009 inzake de melding publicatie Besluit houdende wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap in het Staatsblad (Kamerstuk 31 700 XVI, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit van de algemene maatregel van bestuur inzake de Zorgtoeslag (Dossier 32123-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit van de algemene maatregel van bestuur inzake de Zorgtoeslag Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 131 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 april 2010In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 bestond bij enkele fracties behoefte een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 29 januari 2010 inzake t.g.v. het ontwerpbesluit inzake drempel- en toetsingsinkomen t.b.v. ...

Verslag schriftelijk overleg inzake de stand van zaken abortusklinieken Amsterdam (Dossier 32123-XVI)
Verslag schriftelijk overleg inzake de stand van zaken abortusklinieken Amsterdam Verslag van een schriftelijk overleg begroting ethiek financiën ziekten en behandelingen zorg en gezondheid 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 119VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 10 februari 2010In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 12 januari 2010 inzake stand van zaken abortusklinieken Amsterdam (Kamerstuk 32 123 XVI, nr. ...

Verslag schriftelijk overleg inzake het jaarverslag 2008 Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (Dossier 32123-XVI)
Verslag schriftelijk overleg inzake het jaarverslag 2008 Regionale Toetsingscommissie Euthanasie Verslag van een schriftelijk overleg begroting ethiek financiën zorg en gezondheid 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 114VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 22 januari 2010In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 29 mei 2009 inzake het jaarverslag 2008 Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (Kamerstuk 31 700 XVI, nr. 153).De op 1 juli 2009 toegezonden vragen zijn met de door de staatssecretaris bij brief van 21 januari 2010 toegezonden antwoorden hieronder afgedrukt.De voorzitter van de commissie,SmeetsAdjunct-griffier van de commissie,SjerpI. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 (Dossier 32123-XVI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 86VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 3 november 2009De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.De op 2 oktober 2009 voorgelegde vragen zijn, bij brief van 3 november 2009, beantwoord door de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,SmeetsDe griffier van de commissie,TeunissenVragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 20101Bij planbare medisch specialistische zorg is een verwijzing noodzakelijk, hiervoor zijn bezuinigingen ingeboekt. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voortgangsbrief ‘programmatische aanpak van chronische ziekten’ (Dossier 32123-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voortgangsbrief ‘programmatische aanpak van chronische ziekten’ Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 160 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 augustus 2010In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 bestond bij enkele fracties behoefte een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 17 mei 2010 inzake de Voortgangsbrief «programmatische aanpak van chronisch zieken» (Kamerstuk 32 123, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 december 2009, over het onderdeel sport van de begroting 2010 en aanverwante zaken (Dossier 32123-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 december 2009, over het onderdeel sport van de begroting 2010 en aanverwante zaken Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 100VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 9 december 2009De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft op 7 december 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel sport van de begroting voor 2010 en aanverwante zaken.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,SmeetsAdjunct-griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,ClemensStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en SportMaandag 7 december 2009 10.00 uurDe voorzitter: Van DijkenAanwezig zijn 5 leden der Kamer, te weten:Agema, Atsma, Van Dijken, Leijten en Neppérus,en mevrouw Bussemaker, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 (beleidsartikel 46, Sport) (32123-XVI);de brief van de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 november 2009 met een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 (32123-XVI, nr. 86);de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 6 juli 2009 houdende het kabinetsstandpunt over het Olympisch Plan 2028 (30234, nr. 25);de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 16 februari 2009 inzake de vervoersregeling voor teamsporters met een beperking (31700-XVI, nr. 128);de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 12 februari 2009 inzake de tussenrapportage 2008 over sportbeleid (30234, nr. 23);de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 november 2009 inzake de voortgang Impuls brede scholen, sport en cultuur (32123-VIII, nr. 32);de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 november 2009 inzake de vervoersregeling voor teamsporters met een handicap (32123-XVI, nr. 89).De voorzitter:Welkom aan de staatssecretaris en haar medewerkers, de Kamerleden en de overige aanwezigen die om welke reden dan ook geïnteresseerd zijn in dit debat. ...