Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbestedingsplicht van het Amphia ziekenhuis (Dossier 31700-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbestedingsplicht van het Amphia ziekenhuis Verslag van een schriftelijk overleg begroting economie financiën markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 140VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 24 april 2009In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 26 januari 2009 inzake de aanbestedingsplicht van het Amphia ziekenhuis (Kamerstuk 31 700 XVI, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Wet op bijzondere medische verrichtingen en bijzondere hartinterventies (Dossier 31700-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Wet op bijzondere medische verrichtingen en bijzondere hartinterventies Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën gezondheidsrisico's ziekten en behandelingen zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 163VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 17 juni 2009In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 10 februari 2009 inzake de Wet op bijzondere medische verrichtingen en bijzondere hartinterventies (Kamerstuk 31 700 XVI, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het jaarverslag 2007 regionale toetsingscommissies euthanasie (Dossier 31700-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het jaarverslag 2007 regionale toetsingscommissies euthanasie Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 88VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 17 november 2008In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 28 april 2008 inzake het jaarverslag 2007 regionale toetsingscommissies euthanasie (Kamerstuk 31 200 XVI, nr. 140).De op 6 juni 2008 toegezonden vragen en opmerkingen zijn met de door de staatssecretaris bij brief van 14 november 2008 toegezonden antwoorden hieronder afgedrukt.De voorzitter van de commissie,SmeetsAdjunct-griffier van de commissie,SjerpVragen en opmerkingen van de CDA-fractieDe leden van de CDA-fractie hebben kennis genomen van het jaarverslag 2007 van de regionale toetsingscommissies euthanasie en stellen ten aanzien hiervan onderstaand enkele nadere vragen ter beantwoording. ...

Verslag schriftelijk overleg over de VWA rapportage Zo doende 2007 (Dossier 31700-XVI)
Verslag schriftelijk overleg over de VWA rapportage Zo doende 2007 Verslag van een schriftelijk overleg 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 175VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 4 september 2009In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 7 januari 2009 inzake de VWA-rapportage «Zo doende 2007» (Kamerstuk 31 700 XVI, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de uitvoering van het amendement van Van Gerven met betrekking tot de subsidieverlening aan het Erfocentrum (Dossier 31700-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de uitvoering van het amendement van Van Gerven met betrekking tot de subsidieverlening aan het Erfocentrum Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 172VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 22 juli 2009In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brieven van 22 april 2009 en 12 mei 2009 inzake de uitvoering van het amendement Van Gerven met betrekking tot subsidieverlening aan het Erfocentrum (31 700 XVI, nrs. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-XVI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 23VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 28 oktober 2008De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,SmeetsDe griffier van de commissie,Teunissen1U heeft de Kamer bij de begrotingsbehandeling 2008 toegezegd alternatieven te zoeken voor de vermogenstoets in de AWBZ. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over het Begrotingsonderzoek (Dossier 31700-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg over het Begrotingsonderzoek Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 73VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVoorgesteld 4 november 2008De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft op 30 oktober 2008 overleg gevoerd met minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Begrotingsonderzoek 2009.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,SmeetsDe griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,TeunissenStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1Donderdag 30 oktober 2008 14.00 uurDe voorzitter: TimmerAanwezig zijn 7 leden der Kamer, te weten:Agema, Van Gerven, Van Miltenburg, Smilde, Timmer, Van der Veen en Jan de Vries,en de heer Klink, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en mevrouw Bussemaker, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 d.d. 16 september 2008 (31700-XVI).De voorzitter:Welkom bij de vergadering van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (onderdeel Sport) (Dossier 31700-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (onderdeel Sport) Verslag van een wetgevingsoverleg begroting cultuur en recreatie financiën sport 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 26VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 29 oktober 2008De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft op 27 oktober 2008 overleg gevoerd met staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport van de begroting 2009 en aanverwante zaken.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,SmeetsAdjunct-griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,SjerpStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en SportMaandag 27 oktober 2008 10.15 uurDe voorzitter: AtsmaAanwezig zijn 4 leden der Kamer, te weten:Atsma, Blom, Leijten en Zijlstra,en mevrouw Bussemaker, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Aan de orde is de behandeling van:de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 14 april 2008 inzake de uitkomsten informele EU-sportministersbijeen­komst Brdo (21501-27, nr. 5);de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 april 2008 inzake kaderstellende afspraken Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (30234, nr. 15);de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 2 juni 2008 inzake het onderzoeksrapport De economische betekenis van sport in Nederland (30234, nr. 16);de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 4 juli 2008 inzake voortgang sportbeleid (30234, nr. 18);het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (31700-XVI);de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29 september 2008 inzake het onderzoek Combineren van topsport met studie (30234, nr. 20);de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26 maart 2008 inzake het werkbezoek aan China van 16 tot en met 23 februari 2008 (31200-XVI, nr. 128);de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 2 juni 2008 inzake het onderzoeksrapport over de economische betekenis van sport in Nederland (30234, nr. 16);de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 oktober 2008 over het beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs (30234, nr. 21).De voorzitter:Goedemorgen, dames en heren, hier en thuis aan de buis. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de modernisering van het tuchtrecht voor de gezondheidszorg zoals geregeld in de Wet BIG (Dossier 31700-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de modernisering van het tuchtrecht voor de gezondheidszorg zoals geregeld in de Wet BIG Verslag van een schriftelijk overleg begroting ethiek financiën zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 151VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 7 mei 2009In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 17 november 2008 inzake de modernisering van het tuchtrecht voor de gezondheidszorg zoals geregeld in de Wet BIG (31 700 XVI, nr. 89).De op 26 januari 2009 toegezonden vragen en opmerkingen zijn met de door de minister bij brief van 6 mei 2009 toegezonden antwoorden hieronder afgedrukt.De voorzitter van de commissie,SmeetsAdjunct-griffier van de commissie,Clemens Inhoudsopgave blz.I. ...

Verslag van een schriftelijke overleg inzake de aanbieding advies Commissie kinderhartinterventies. (Dossier 31700-XVI)
Verslag van een schriftelijke overleg inzake de aanbieding advies Commissie kinderhartinterventies. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de voorgangprocedure nieuwe bepalingen risicoverevening en wijziging drempelinkomen Wzt (Dossier 31700-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg over de voorgangprocedure nieuwe bepalingen risicoverevening en wijziging drempelinkomen Wzt Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën verzekeringen zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 87VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 17 november 2008In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief 24 september 2008 inzake de voorhangprocedure nieuwe bepalingen risicoverevening en wijziging drempelinkomen Wzt (Kamerstuk 31 700 XVI, nr. ...