Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

368 resultaten

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31904)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport energie natuur en milieu 31 904Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wettennr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 6 februari 2009 en het nader rapport d.d. 24 maart 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Economische Zaken. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31930)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 3 april 2009 en het nader rapport d.d. 16 april 2009, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Financiën. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31994)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport immigratie migratie en integratie recht staatsrecht 31 994Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedurenr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 20 mei 2009 en het nader rapport d.d. 22 juni 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister en de staatssecretaris van Justitie. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32003)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport burgerlijk recht recht 32 003Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke ondernemingnr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 18 maart 2009 en het nader rapport d.d. 29 juni 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Justitie. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32044)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht strafrecht Nr. 9 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 17 december 2010 en het nader rapport d.d. 8 februari 2011 bij de tweede nota van wijziging (kamerstuk 32 044, nr. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32044)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport 32 044Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 8 juni 2009 en het nader rapport d.d. 26 augustus 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Justitie. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33168)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 24 oktober 2011 en het nader rapport d.d. 8 februari 2012, aangeboden aan de Koningin door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33204)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 16 december 2011 en het nader rapport d.d. 12 maart 2012, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Advies Raad van State en nader rapport (herdruk) (Dossier 33250)
Advies Raad van State en nader rapport (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32127)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 7 september 2009 en het nader rapport d.d. 14 september 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister-president, minister van Algemene Zaken en de ministers van Justitie, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32128)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport 32 128Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 7 september 2009 en het nader rapport d.d. 11 september 2009, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Financiën, mede namens de minister van Financiën. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32190)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport belasting bestuur de nederlandse antillen en aruba financiën 32 190Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 20 augustus 2009 en het nader rapport d.d. 28 oktober 2009, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Financiën. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32210)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid 32 210Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelselnr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 27 februari 2009 en het nader rapport d.d. 5 november 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32211)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur criminaliteit economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid 32 211Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 11 september 2009 en het nader rapport d.d. 6 november 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de minister van Justitie. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32276)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport belasting bestuur de nederlandse antillen en aruba financiën 32 276Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 4 december 2009 en het nader rapport d.d. 22 december 2009, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Financiën, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32855)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport arbeidsvoorwaarden werk Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 16 mei 2011 en het nader rapport d.d. 13 juli 2011, aangeboden aan de Koningin door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Defensie en de minister van Veiligheid en Justitie. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33012)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33019)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33032)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33046)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...