Zoeken


Soort
Dossier
Partij
VVD 2
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Partij
VVD 2
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Koninklijke boodschap (Dossier 33406)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap burgerlijk recht economie overige economische sectoren recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Registratiewet 1970 en enige andere wetten in verband met de invoering van de elektronische registratie van notariële akten en de gedeeltelijke afschaffing van de registratie van onderhandse akten (Wet elektronische registratie notariële akten). ...

Memorie van Toelichting (Dossier 31407)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht strafrecht 31 407Voorstel van wet van de leden Teeven en Weekers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van een burger die zich beroept op noodweernr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...