Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 3
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 3
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Koninklijke boodschap (Dossier 33008)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap jongeren openbare orde en veiligheid organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het herstel van een lacune in de regeling van de voorwaardelijke beëindiging van de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33008)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport jongeren openbare orde en veiligheid organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 8 augustus 2011 en het nader rapport d.d. 12 september 2011, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33008)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting jongeren openbare orde en veiligheid organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...