Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

166 resultaten

Koninklijke boodschap (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Koninklijke boodschap (herdruk) Koninklijke boodschap ...

Memorie van toelichting (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Memorie van toelichting (herdruk) Memorie van toelichting ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33872)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 24 april 2013 en het nader rapport d.d. 11 februari 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie. ...

Memorie van Toelichting (2e herdruk) (Dossier 34157)
Memorie van Toelichting (2e herdruk) Memorie van toelichting ...

Memorie van toelichting (Dossier 32203)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) cultuur cultuur en recreatie recht staatsrecht strafrecht 32 203Voorstel van Wet van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslasteringnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) (Dossier 32203)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) ...

Memorie van toelichting (Dossier 33498)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht strafrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33498)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht strafrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33032)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Memorie van toelichting (Dossier 33032)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33054)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33054)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Memorie van toelichting (Dossier 33054)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33662)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport criminaliteit economie ict openbare orde en veiligheid recht staatsrecht Nr. 10 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 19 februari 2014 en het nader rapport d.d. 18 november 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33662)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting criminaliteit economie ict openbare orde en veiligheid recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33662)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Advies Raad van State en Nader rapport (Dossier 32382)
Advies Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie overige economische sectoren recht rechtspraak Nr. 11 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 25 mei 2012 en het nader rapport d.d. 10 juli 2012, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bij de tweede nota van wijziging bij het voorstel van de wet tot Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur). ...

Nader rapport (Dossier 32617)
Nader rapport Nader rapport jongeren zorg en gezondheid Nr. 4 NADER RAPPORT 1Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32617)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap jongeren zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot uitvoering van het op 23 november 2007 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden (PbEU PM) en van de verordening (EG) nr. ...