Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 4
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 4
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Koninklijke boodschap (Dossier 32428)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba). ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32428)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 29 april 2010 en het nader rapport d.d. 16 juni 2010, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32428)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEELOp 11 mei 2010 is door de Eerste Kamer aanvaard het voorstel voor de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba1. ...

Advies van de Raad van Staten en Nader rapport n.a.v. de tweede nota van wijziging (Dossier 32428)
Advies van de Raad van Staten en Nader rapport n.a.v. de tweede nota van wijziging Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 10 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 30 juni 2010 en het nader rapport d.d. 10 september 2010, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. ...