Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 3
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 3
Indieners
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 32246)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten 32 246Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medembliknr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Nader rapport (Dossier 32246)
Nader rapport Nader rapport bestuur gemeenten 32 246Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medembliknr. 4NADER RAPPORT1Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State) Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 26 november 2009, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 20 oktober 2009, no. 09002918, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.Dit advies, gedateerd 11 november 2009, nr. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32246)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten 32 246Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medembliknr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage1 december 2009Beatrix ...