Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 3
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 3
Indieners
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 32242)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten 32 242Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradielnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32242)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten 32 242Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradielnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage1 december 2009Beatrix ...

Nader rapport (Dossier 32242)
Nader rapport Nader rapport bestuur gemeenten 32 242Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradielnr. 4NADER RAPPORT1Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State). ...