Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

210 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 32123-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 32 123 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave blz.A.Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel2   B.Begrotingstoelichting3   1.Leeswijzer3   2.Het beleid42.1.De beleidsagenda42.1.1.Beleidsmutaties4   2.2.Het beleidsartikel52.2.1.Algemene beleidsdoelstelling52.2.2.Verantwoordelijkheid minister52.2.3.Succesfactoren van beleid5 2.2.4.Budgettaire gevolgen van beleid6 2.2.5.Operationele doelstellingen8   3.Het verdiepingshoofdstuk113.1.Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting11 3.2.Integratie-uitkeringen173.3.Decentralisatie-uitkeringen18 3.4.Financieel overzicht gemeenten 200920 3.5.Specifieke uitkeringen253.6.Opbrengst lokale heffingen 200928   4.Bijlagen bij de begroting33Bijlage 1Periodiek Onderhoudsrapport gemeentefonds 201035 Bijlage 2Beleidsmutaties83Bijlage 3Moties en toezeggingen in het vergaderjaar 2008–200985 Bijlage 4Lijst met afkortingen86 Bijlage 5Lijst met belangrijke termen en hun betekenis87A. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32190)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap belasting bestuur de nederlandse antillen en aruba financiën 32 190Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet ter vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage29 oktober 2009Beatrix ...

Memorie van toelichting (Dossier 32190)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting belasting bestuur de nederlandse antillen en aruba financiën 32 190Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgaveblz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32241)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten provincies 32 241Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrechtnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Nader rapport (Dossier 32241)
Nader rapport Nader rapport bestuur gemeenten provincies 32 241Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrechtnr. 4NADER RAPPORT1Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32241)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten provincies 32 241Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrechtnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrecht.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage1 december 2009Beatrix ...

Memorie van toelichting (Dossier 32276)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting belasting bestuur de nederlandse antillen en aruba financiën 32 276Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave blz.I.ALGEMEEN11) Inleiding1 2)Transitiedatum en inwerkingtreding van het fiscale stelsel23) Aanpassingswetgeving3 4) Overgangswetgeving54.1) Economische zones6 4.2)Penshonadoregeling7 4.3) Winstbelasting7 5)Europese aspecten8 6) Budgettaire aspecten8   II.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING9I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32276)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap belasting bestuur de nederlandse antillen en aruba financiën 32 276Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage29 december 2009Beatrix ...

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over melding voorval bij OM (#:-)
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over melding voorval bij OM Mededeling begroting financiën Nr. 73 MEDEDELING 16 januari 2018 Bij de Tweede Kamer is een vertrouwelijke brief van de Minister van Defensie van 15 januari 2018 ontvangen over melding voorval bij OM. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-VII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 VIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING   Blz. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten 32 280Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weespnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Advies Raad van State en nader rapport (#:-)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur gemeenten 32 280Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weespnr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 6 november 2009 en het nader rapport d.d. 22 december 2009, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten 32 280Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weespnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage12 januari 2010Beatrix ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur de nederlandse antillen en aruba immigratie migratie en integratie 32 282Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BESnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur de nederlandse antillen en aruba immigratie migratie en integratie 32 282Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BESnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet toelating en uitzetting BES.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage13 januari 2010Beatrix ...

Memorie van toelichting (Dossier 32368)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEELOp 9 maart jl. zijn door de Tweede Kamer aanvaard de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Aanpassingswet BES I)1 en het voorstel voor de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Invoeringswet BES)2. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32368)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland – A (Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – A). ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32368)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 26 februari 2010 en het nader rapport d.d. 15 april 2010, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32428)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba). ...