Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

20 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 32203)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) cultuur cultuur en recreatie recht staatsrecht strafrecht 32 203Voorstel van Wet van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslasteringnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) (Dossier 32203)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) ...

Memorie van toelichting (Dossier 35761)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 35754)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 9 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 35754)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 7 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 28 april 2021 (W13.21.0060/III) en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 28 juni 2023, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 19 februari 2018 en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 6 april 2018, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (#:-)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 34661)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) belasting criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 5 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 18 mei 2017 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 17 september 2018, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34661)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) belasting criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 7 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE ALGEMEEN DEEL 1. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 32845)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) organisatie en beleid verkeer Nr. 5 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32845)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) organisatie en beleid verkeer Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Advies Raad van State en reactie van de indieners (Dossier 32845)
Advies Raad van State en reactie van de indieners Reactie initiatiefnemer(s) organisatie en beleid verkeer Nr. 4 ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State, d.d. 30 september 2011 en de reactie van de indieners d.d. 10 mei 2012, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Antwoorden op vragen inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaarverslag 2008 (Dossier 31924-E)
Antwoorden op vragen inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaarverslag 2008 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 924 EJaarverslag en slotwet Spaarfonds AOW 2008nr. 6LIJST VAN VRAAG EN ANTWOORDVastgesteld 10 juni 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, heeft over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag Spaarfonds AOW 2008 (Kamerstuk 31 924 E, nr. ...

Antwoorden op vragen van de cie inzake het jaarverslag 2008 (Dossier 31924-E)
Antwoorden op vragen van de cie inzake het jaarverslag 2008 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 924 EJaarverslag en slotwet Spaarfonds AOW 2008nr. 5LIJST VAN VRAAG EN ANTWOORDVastgesteld 10 juni 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, heeft over het Jaarverslag Spaarfonds AOW 2008 (Kamerstuk 31 924 E, nr. ...

Antwoorden op vragen inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2008 (Dossier 31924-XV)
Antwoorden op vragen inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2008 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 924 XVJaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008nr. 7LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 10 juni 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008 (kamerstuk 31 924 VX, nr. ...

Antwoorden op vragen inzake het jaarverslag 2008 (Dossier 31924-XV)
Antwoorden op vragen inzake het jaarverslag 2008 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 924 XVJaarverslag en slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008nr. 6LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 10 juni 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, heeft over het Jaarverslag 2008 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 31 924 XV, nr. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van initiatiefnemers (Dossier 35636)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 5 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 17 maart 2021, no. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 35636)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 7 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 36468)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) bestuur parlement recht staatsrecht Nr. 5 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 6 december 2023 no. ...