Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

80 resultaten

Koninklijke boodschap (Dossier 33873-(R2026))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Memorie van toelichting (Dossier 33873-(R2026))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 33968-(R2033))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie handel Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 2 mei 2014 en het nader rapport d.d. 13 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33968-(R2033))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33968-(R2033))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap economie handel Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143 en Trb. 2014, 45). ...

Memorie van toelichting (Dossier 33992-(R2034))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Hoofdstuk I – Algemeen 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33992-(R2034))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 33992-(R2034))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 17 maart 2014 en het nader rapport d.d. 11 juli 2014, aangeboden aan de Koning door de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34038-(R2039))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht staatsrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 34038-(R2039))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 17 juli 2014 en het nader rapport d.d. 17 september 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ...

Memorie van toelichting (herdruk) (Dossier 34038-(R2039))
Memorie van toelichting (herdruk) Memorie van toelichting ...

Koninklijke boodschap (herdruk) (Dossier 34052)
Koninklijke boodschap (herdruk) Koninklijke boodschap internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 1 HERDRUK1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en nader rapport (Dossier 34057-(R2043))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport verkeer water Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 7 mei 2014 en het nader rapport d.d. 9 oktober 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu. ...

Koninklijke boodschap (herdruk) (Dossier 34057-(R2043))
Koninklijke boodschap (herdruk) Koninklijke boodschap ...

Memorie van toelichting (Dossier 34057-(R2043))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting verkeer water Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33414)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap europese zaken internationaal Nr. 4 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie; Brussel, 6 juni 2012 (Trb. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33414)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting europese zaken internationaal Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING Op 11 oktober 2012 gaven 35 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de wens te kennen dat het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 33486-(R1994))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht strafrecht B/ Nr. 2 ADVIES RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 1 augustus 2012 en het nader rapport d.d. 29 oktober 2012, aangeboden aan de Koningin door de minister van Buitenlandse Zaken. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33486-(R1994))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33486-(R1994))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht strafrecht Nr. 4 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 12 mei 2011 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru (Trb. ...