Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Lijst van vragen en antwoorden over het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief (Dossier 35570-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 203 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1 maart 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 17 februari 2021 inzake het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 185) De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 24 februari 2021. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2021 (Kamerstuk 35570-VIII-215) (Dossier 35570-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2021 (Kamerstuk 35570-VIII-215) Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 246 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 juni 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 14 april 2021 inzake de beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2021 (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 215). ...

Mededeling (Dossier 35570-VIII)
Mededeling Mededeling begroting financiën Nr. 181 MEDEDELING 11 maart 2021 Abusievelijk is nr. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35570-VIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Ontvangen 15 september 2020 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2020–2021 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35570-VIII)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 7 september 2020 en het nader rapport d.d. 14 september 2020, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen (Dossier 35570-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over de Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 126 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 november 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 29 juni 2020 inzake de Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. 207). ...

Advies van de Onderwijsraad 'Tijd voor focus' n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer (Kamerstuk 35300-VIII-149) (Dossier 35570-VIII)
Advies van de Onderwijsraad 'Tijd voor focus' n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer (Kamerstuk 35300-VIII-149) Advies van andere adviesorganen begroting financiën Nr. 254 BRIEF VAN DE ONDERWIJSRAAD Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 maart 2021 Hierbij ontvangt u het advies Tijd voor focus1. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het OESO-rapport Education at a Glance 2020 (Dossier 35570-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over het OESO-rapport Education at a Glance 2020 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 133 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 30 november 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 8 september 2020 inzake et OESO-rapport Education at a Glance 2020 (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. 224). ...