Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Lijst van vragen en antwoorden over de brief van de Algemene Rekenkamer inzake aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Defensie (Dossier 34000-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de brief van de Algemene Rekenkamer inzake aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Defensie Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 15 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 oktober 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van de Algemene Rekenkamer van 8 oktober 2014 inzake de aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Defensie (Kamerstuk 34 000 X, nr. 8). ...

Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken onderzoeken CARC en chroomhoudende verf (Dossier 34000-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken onderzoeken CARC en chroomhoudende verf Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 september 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 18 september 2014 inzake de stand van zaken onderzoeken CARC en chroomhoudende verf en reactie op verzoek van het lid Hachchi over het gebruik van giftige verf bij Defensie (Kamerstuk 34 000 X, nr. 4). ...

Wijziging van het antwoord op een schriftelijke vraag over de inzet van tolken en vertalers bij Defensie (Kamerstuk 34000 X, nr. 10) (Dossier 34000-X)
Wijziging van het antwoord op een schriftelijke vraag over de inzet van tolken en vertalers bij Defensie (Kamerstuk 34000 X, nr. 10) Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2014 Op 13 oktober jl. heb ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Defensie over de inzet van tolken en vertalers bij Defensie toegestuurd (Kamerstuk 34 000 X, nr. 7). ...

Lijst van vragen en antwoorden over de bijzondere positie van de militair (Dossier 34000-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de bijzondere positie van de militair Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 65 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 3 februari 2015 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de min van Defensie over de brief van 11 december 2014 inzake de bijzondere positie van de militair (Kamerstuk 34 000 X, nr. 61). ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-X)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave A. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de inzet van tolken bij Defensie (Dossier 34000-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de inzet van tolken bij Defensie Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 10 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 oktober 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 1 oktober 2014 inzake de inzet van tolken bij Defensie (Kamerstuk 34 000, nr. 7). ...

Lijst van vragen en antwoorden over de brief Aandachtspunten bij de begroting 2015 van de minister van Defensie (Dossier 34000-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de brief Aandachtspunten bij de begroting 2015 van de minister van Defensie Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 16 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 oktober 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer over de brief van de Algemene Rekenkamer van 8 oktober 2014 inzake de aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Defensie (Kamerstuk 34 000 X, nr. 8). ...

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over afspraken met de familie van een overleden militair (Dossier 34000-X)
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over afspraken met de familie van een overleden militair Mededeling begroting financiën Nr. 59 MEDEDELING 27 november 2014 Bij de Tweede Kamer is ontvangen een brief van de Minister van Defensie d.d. 27 november 2014 over vertrouwelijke aanbieding van een brief over afspraken met de familie van een overleden militair. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarplan 2015 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Dossier 34000-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarplan 2015 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 67 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 februari 2015 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 18 december 2014 inzake het Jaarplan 2015 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Dossier 34000-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 102 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 juni 2015 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 20 mei 2015 inzake het Jaarverslag 2014 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 34 000 X, nr. 91). ...