Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Koninklijke boodschap (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Koninklijke boodschap (herdruk) Koninklijke boodschap ...

Memorie van toelichting (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Memorie van toelichting (herdruk) Memorie van toelichting ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Brief van de voorzitter van de Staten van Aruba inzake het afvaardigen van bijzondere gedelegeerden (Dossier 33852-(R2023))
Brief van de voorzitter van de Staten van Aruba inzake het afvaardigen van bijzondere gedelegeerden Overig migratie en integratie nederlanderschap Nr. 9 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE STATEN VAN ARUBA Ontvangen 11 februari 2016 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Oranjestad, 5 februari 2016 Geachte collega, De Staten van Aruba hebben besloten om, gebruikmakend van de mogelijkheid die artikel 17 van het Statuut voor het Koninkrijk biedt, bijzondere gedelegeerden af te vaardigen voor de behandeling van de Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlening van de termijnen voor verlenging van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen (Kamerstuk 33 852 (R2023)), en de Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie alsmede in verband met de uitbreiding van prejudiciele vragen aan de Hoge Raad (Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciele vragen) (Kamerstuk 34 237 (R2054)). ...

Brief van de voorzitter van de Staten van Curaçao inzake het afvaardigen van een bijzondere gedelegeerde (Dossier 33852-(R2023))
Brief van de voorzitter van de Staten van Curaçao inzake het afvaardigen van een bijzondere gedelegeerde Overig migratie en integratie nederlanderschap Nr. 11 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE STATEN VAN CURAÇAO Ontvangen 26 mei 2016 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Willemstad, 25 mei 2016 Namens de Staten van Curaçao bericht ik u als volgt. ...

Brief van de voorzitter van de Staten van Aruba inzake het afvaardigen van bijzondere gedelegeerden (Dossier 33852-(R2023))
Brief van de voorzitter van de Staten van Aruba inzake het afvaardigen van bijzondere gedelegeerden Overig migratie en integratie nederlanderschap Nr. 10 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE STATEN VAN ARUBA Ontvangen 24 mei 2016 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Oranjestad, 18 mei 2016 Geachte collega, De Staten van Aruba hebben besloten om, gebruikmakend van de mogelijkheid die artikel 17 van het Statuut voor het Koninkrijk biedt, bijzondere gedelegeerden af te vaardigen voor de behandeling van de Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen (Kamerstuk 33 852 (R2023)), het voorstel van rijkswet houdende bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) (Kamerstuk 32 415 (R1915)), en het voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe) (Kamerstuk 27 570 (R1672)). ...

Brief van de voorzitter van de Staten van Sint Maarten inzake het afvaardigen van bijzondere gedelegeerden (Dossier 33852-(R2023))
Brief van de voorzitter van de Staten van Sint Maarten inzake het afvaardigen van bijzondere gedelegeerden Overig migratie en integratie nederlanderschap Nr. 12 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE STATEN VAN SINT MAARTEN Ontvangen 2 juni 2016 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Philipsburg, 2 juni 2016 De Staten van Sint Maarten hebben besloten om, gebruikmakend van de mogelijkheid die artikel 17 van het Statuut voor het Koninkrijk biedt, bijzondere gedelegeerden af te vaardigen voor de behandeling van de volgende rijkswetten: – Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen (Kamerstuk 33 852 (R2023)); – Rijkswet van het lid van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (Kamerstuk 27 570 (R1672)). ...