Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 8
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 8
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Lijst van vragen en antwoorden over de uitvoering van de motie van de leden Günal-Gezer en Eijsink over geschikte kades voor het afmeren van het bevoorradingsschip JSS (Dossier 33750-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de uitvoering van de motie van de leden Günal-Gezer en Eijsink over geschikte kades voor het afmeren van het bevoorradingsschip JSS Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 53 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 april 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 5 maart 2014 over de uitvoering van de motie van de leden Günal-Gezer en Eijsink over geschikte kades voor het afmeren van het bevoorradingsschip JSS (Kamerstuk 33 750 X, nr. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33750-X)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave     blz. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het besturingsmodel van Defensie na de reorganisatie en de positie van de Hoofddirecteur Personeel hierin (Dossier 33750-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het besturingsmodel van Defensie na de reorganisatie en de positie van de Hoofddirecteur Personeel hierin Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 9 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 oktober 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 11 juli 2013 over de informatie over het besturingsmodel van Defensie na de reorganisatie en de positie van de Hoofddirecteur Personeel hierin (Kamerstuk 33 400 X, nr. 93). ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Dossier 33750-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën nr. 49 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 april 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 12 februari 2014 over het jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 33 750 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de capaciteit van het Korps Commandotroepen, de Turkse dienstplicht en de reorganisatie van de Defensie Geneeskundige Organisatie (Dossier 33750-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de capaciteit van het Korps Commandotroepen, de Turkse dienstplicht en de reorganisatie van de Defensie Geneeskundige Organisatie Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 46 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 maart 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 21 januari 2014 over de capaciteit van het Korps Commandotroepen (KCT), de Turkse dienstplicht en de reorganisatie van de Defensie Geneeskundige Organisatie (DGO) (Kamerstuk 33 750 X, nr. 40). ...

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2013 (Dossier 33750-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2013 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 63 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 19 juni 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 21 mei 2014 over het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2013 (Kamerstuk 33 750 X, nr. 59). ...

Lijst van vragen en antwoorden over diversiteit bij Defensie (Dossier 33750-X)
Lijst van vragen en antwoorden over diversiteit bij Defensie Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 8 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 oktober 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 5 juli 2013 over Diversiteit bij Defensie (Kamerstuk 33 400 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) 2013 (Dossier 33750-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) 2013 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 64 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 juni 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 21 mei 2014 over het jaarverslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht over 2013 (Kamerstuk 33 750 X, nr. 61). ...