Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht over het jaar 2012 (Dossier 33400-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht over het jaar 2012 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 88 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 juni 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 15 mei 2013 over het Jaarverslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2012 (Kamerstuk 33 400 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2012 (Dossier 33400-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2012 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 87 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 juni 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 15 mei 2013 over het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2012 (Kamerstuk 33 400 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2011 (Kamerstuk 33000 X, nr. 86) (Dossier 33400-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2011 (Kamerstuk 33000 X, nr. 86) Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 12 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 november 2012 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 16 mei 2012 inzake het jaarverslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2011 (Kamerstuk 33 000 X, nr. 86). ...

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarplan 2013 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Dossier 33400-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het jaarplan 2013 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 66 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 maart 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 10 januari 2013 inzake het Jaarplan 2013 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 33 400 X, nr. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33400-X)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake de relatie AOW en FLO-leeftijd, het veteranenbesluit en het onderzoek naar geestelijk verzorgers (Dossier 33400-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake de relatie AOW en FLO-leeftijd, het veteranenbesluit en het onderzoek naar geestelijk verzorgers Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 69 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 maart 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 7 februari 2013 inzake informatie over de relatie tussen AOW en leeftijd voor FLO, Veteranenbesluit en onderzoek naar geestelijk verzorgers (Kamerstuk 33 400 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over 2011 (Kamerstuk 33000 X, nr. 85) (Dossier 33400-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over 2011 (Kamerstuk 33000 X, nr. 85) Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 11 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 november 2012 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 16 mei 2012 inzake de aanbieding van het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over 2011 (Kamerstuk 33 000 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Personeelsrapportage van Defensie midden 2012 (Dossier 33400-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake de Personeelsrapportage van Defensie midden 2012 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 10 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14 november 2012 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 24 oktober 2012 inzake de Personeelsrapportage van Defensie midden 2012( Kamerstuk 33 400 X, nr.7). ...

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Commissie-De Veer inzake het Georganiseerd Overleg (Dossier 33400-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Commissie-De Veer inzake het Georganiseerd Overleg Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 85 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 juni 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 8 april 2013 inzake het rapport van de Commissie De Veer over het Georganiseerd Overleg (Kamerstuk 33 400 X, nr.74). ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake de gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) voor het overleg met de centrales en de reorganisatie bij Defensie (Dossier 33400-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake de gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) voor het overleg met de centrales en de reorganisatie bij Defensie Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 70 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 april 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) voor het overleg met de centrales en de reorganisatie bij Defensie (Kamerstuk 33 400 X, nr. 62). ...