Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Lijst van vragen en antwoorden inzake omgangsvormen bij opleidingsinstituten van Defensie (32123-X-152) (Dossier 32500-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake omgangsvormen bij opleidingsinstituten van Defensie (32123-X-152) Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 92 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 2011De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 27 augustus 2010 inzake het onderzoek naar de omgangsvormen bij opleidingsinstituten van Defensie (Kamerstuk 32 123 X, nr. 152). ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarplan 2011 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (32500-X-85) (Dossier 32500-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarplan 2011 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (32500-X-85) Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 97 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 april 2011De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 23 februari 2011 t.g.v. het Jaarplan 2011 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (kamerstuk 32 500 X, nr. 85). ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake de derde periodiek onderzoek naar ongewenst gedrag bij Defensie (Dossier 32500-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake de derde periodiek onderzoek naar ongewenst gedrag bij Defensie Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 111 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 augustus 2011 De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 24 juni 2011 inzake de derde periodiek onderzoek naar ongewenst gedrag bij Defensie (Kamerstuk 32 500 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de voortgang van de onderzoeken naar PX-10 (Dossier 32500-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de voortgang van de onderzoeken naar PX-10 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 89 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 maart 2011De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 28 januari 2010 over de stand van zaken van het onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van PX-10 (Kamerstuk 32 500 X, nr. 81). ...

Lijst van vragen en antwoorden over de nota Recreatief medegebruik van defensieterreinen (Dossier 32500-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de nota Recreatief medegebruik van defensieterreinen Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën ...

Lijst van vragen en antwoorden over de evaluatie van de helikopterlaagvlieggebieden (Dossier 32500-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de evaluatie van de helikopterlaagvlieggebieden Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 73 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld7 december 2010De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 13 juli 2010 inzake Evaluatie helikopterlaagvlieggebieden (Kamerstuk 32 123 X, nr. 140). ...

Memorie van toelichting (Dossier 32500-X)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE   blz. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake de behoeftestelling Cougar Midlife Update (Dossier 32500-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake de behoeftestelling Cougar Midlife Update Lijst van vragen en antwoorden ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake de personeelsrapportage van Defensie met de stand van 31 december 2010 (Dossier 32500-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake de personeelsrapportage van Defensie met de stand van 31 december 2010 Lijst van vragen en antwoorden ...

Lijst van vragen en antwoorden over het beëindigen van actieplan diversiteit Defensie (Dossier 32500-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het beëindigen van actieplan diversiteit Defensie Lijst van vragen en antwoorden ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake evaluatie vliegpatronen vliegbasis Gilze-Rijen (Dossier 32500-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake evaluatie vliegpatronen vliegbasis Gilze-Rijen Lijst van vragen en antwoorden ...