Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

23 resultaten

Lijst van vragen en antwoorden over de vertraging van het project ‘Tactical Indoor Simulation’ (TACTIS) (Dossier 32123-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de vertraging van het project ‘Tactical Indoor Simulation’ (TACTIS) Lijst van vragen en antwoorden begroting defensie financiën internationaal 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 100LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 22 februari 2010De vaste commissie voor Defensie1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Defensie over de brief van 22 december 2009 inzake de vertraging project Tactical Indoor Simulation (TACTIS) (Kamerstuk 32 123 X, nr. ...

Lijst van vragen inzake Project joint logistiek ondersteuningsschip (JSS), resultaten gecombineerde voorstudie-, studie- en verwervingsvoorbereidingsfase (Dossier 32123-X)
Lijst van vragen inzake Project joint logistiek ondersteuningsschip (JSS), resultaten gecombineerde voorstudie-, studie- en verwervingsvoorbereidingsfase Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 26LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 10 november 2009De vaste commissie voor Defensie1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Defensie over de brief van 5 november 2009 inzake het project joint logistiek ondersteuningsschip (JSS), resultaten gecombineerde voorstudie-, studie- en verwervingsvoorbereidingsfase (Kamerstuk 32 123 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake vier projecten op het gebied van luchttransport (Dossier 32123-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake vier projecten op het gebied van luchttransport Lijst van vragen en antwoorden begroting defensie financiën internationaal 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 25LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 6 november 2009De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Defensie over de brief van 26 oktober 2009 inzake vier projecten op het gebied van luchttransport en over «Chinook uitbreiding en versterking» (Kamerstuk 32 123 X, nr. 16).De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 6 november 2009. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2009 (Dossier 32123-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2009 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 149 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 augustus 2010De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 19 mei 2010 inzake het Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) (Kamerstuk 32 123 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de opleiding met 24-uurs opvang bij Defensie (Dossier 32123-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de opleiding met 24-uurs opvang bij Defensie Lijst van vragen en antwoorden begroting defensie financiën internationaal jongeren werk werkgelegenheid zorg en gezondheid 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 22LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 2 november 2009De vaste commissie voor Defensie1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Defensie over de brief van 11 september 2009 inzake het onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst voor het verhogen van de arbeidsparticipatie van jongeren en tegen terugdringen van voortijdig schoolverlaten: een onderzoek naar de mogelijkheden voor het volgen van een opleiding met 24-uurs opvang door Defensie (Kamerstuk 31 700 X, nr. 132).De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 30 oktober 2009. ...

Lijst van vragen en antwoorden over toelagen en beloningen bij de top van Defensie (Dossier 32123-X)
Lijst van vragen en antwoorden over toelagen en beloningen bij de top van Defensie Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 119 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 april 2010De vaste commissie voor Defensie1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Defensie over de brief van 1 februari 2010 inzake toelagen en beloningen van de top van Defensie (Kamerstuk 32 123 X, nr. 98). ...

Lijst van vragen en antwoorden over de voortgang van het project Vervanging brugleggende tank (Dossier 32123-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de voortgang van het project Vervanging brugleggende tank Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 144 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 augustus 2010De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 20 mei 2010 inzake de voortgang van het project Vervanging brugleggende tank (Kamerstuk 32 123 X, nr. 127). ...

Lijst van vragen en antwoorden over de voorstudiefase van het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) (Dossier 32123-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de voorstudiefase van het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 146 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 augustus 2010De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 27 mei 2010 inzake Voorstudiefase project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) (Kamerstuk 32 123 X, nr. 130). ...

Mededeling inzake commercieel vertrouwelijke brief over het project Herintroductie mijnenveegcapaciteit (Dossier 32123-X)
Mededeling inzake commercieel vertrouwelijke brief over het project Herintroductie mijnenveegcapaciteit Mededeling begroting financiën Nr. 131 MEDEDELING 31 mei 2010Bij de Tweede Kamer is ontvangen een commercieel vertrouwelijke brief van de minister van Defensie inzake het project Herintroductie mijnenveegcapaciteit. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over 2008 (Dossier 32123-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over 2008 Lijst van vragen en antwoorden 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 8LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 18 september 2009De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Defensie over de brief van 20 mei 2009 inzake het Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg over 2008 (Kamerstuk 31 700 X, nr. 114).De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 17 september 2009. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de eerste rapportage sociaal veilige werk- en leefomgeving. (Dossier 32123-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de eerste rapportage sociaal veilige werk- en leefomgeving. Lijst van vragen en antwoorden arbeidsomstandigheden begroting defensie financiën internationaal organisatie en beleid werk 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 19LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 28 oktober 2009De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Defensie over de brief van 1 juli 2009 inzake de eerste rapportage sociaal veilige werk- en leefomgeving (Kamerstuk 31 700 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarplan 2010 van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Dossier 32123-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarplan 2010 van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 113 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 30 maart 2010De vaste commissie voor Defensie1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de bewindspersoon van Defensie over de brief van 27 januari 2010 inzake het Jaarplan 2010 van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen & Aruba (Kamerstuk 32 123 X, nr. 96). ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Jaarrapportage geluidshinderklachten 2008 (Dossier 32123-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake de Jaarrapportage geluidshinderklachten 2008 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 114 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 30 maart 2010De vaste commissie voor Defensie1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de bewindspersoon van Defensie over de brief van 21 januari 2010 inzake de Jaarrapportage geluidshinderklachten 2008 (Kamerstuk 32 123 X, nr. 94). ...

Memorie van toelichting (Dossier 32123-X)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgaveA.Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel2   B.Begrotingstoelichting3   1.De Leeswijzer4   2.Het beleid82.1De beleidsagenda 20108   2.2De beleidsartikelen32  2.2.1. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de NOVA-uitzending over PTSS (Dossier 32123-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de NOVA-uitzending over PTSS Lijst van vragen en antwoorden begroting defensie financiën internationaal organisatie en beleid zorg en gezondheid 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 201030 139Veteranenzorgnr. 34LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 17 november 2009De vaste commissie voor Defensie1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Defensie over de brief van 30 september 2009 inzake reactie op het verzoek van de commissie DEF betreffende de NOVA-uitzending over PTSS op 7 augustus 2009 (Kamerstuk 32 123 X/30 139, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de verkoop van landmachtmaterieel aan Jordanië (Dossier 32123-X)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de verkoop van landmachtmaterieel aan Jordanië Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 150 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 augustus 2010Binnen de vaste commissie voor Defensie1 bestond bij twee fracties behoefte de minister van Defensie enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over zijn brief van 16 juni 2010 inzake de verkoop van landmachtmaterieel aan Jordanië (Kamerstuk 32 123 X, nr. 142). ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake de tweede rapportage sociaal veilige werkomgeving (Dossier 32123-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake de tweede rapportage sociaal veilige werkomgeving Lijst van vragen en antwoorden arbeidsomstandigheden begroting defensie financiën internationaal werk 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 97LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 29 januari 2010De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Defensie over de brief van 11 januari 2010 inzake de tweede rapportage sociaal veilige werkomgeving (Kamerstuk 32 123 X, nr. 93).De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 29 januari 2010. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag 2009 van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (32 123 X, nr. 133) (Dossier 32123-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag 2009 van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (32 123 X, nr. 133) Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 148 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 augustus 2010De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 8 juni 2010 t.g.v. het jaarverslag 2009 van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Kamerstuk 32 123 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Dossier 32123-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba Lijst van vragen en antwoorden begroting bestuur defensie de nederlandse antillen en aruba financiën internationaal 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 39LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 20 november 2009De vaste commissies voor Defensie1 en voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken2 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 18 september 2009 inzake het jaarverslag en twee andere beleidsdocumenten inzake Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Kamerstuk 32 123 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg 2009 (Dossier 32123-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg 2009 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 155 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 september 2010De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 19 mei 2010 inzake Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg 2009 (Kamerstuk 32 123 X, nr. 138). ...