Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Lijst van vragen en antwoorden over het actieplan diversiteit Defensie 2009-2012 (Dossier 31700-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het actieplan diversiteit Defensie 2009-2012 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën organisatie en beleid werk 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 95LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 16 maart 2009De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Defensie over de brief van 21 januari 2009 inzake over gender- en diversiteitsbeleid (Kamerstuk 31 700 X, nr. 80).De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 13 maart 2009. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de functie van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht en andere toezichthoudende organen bij Defensie (Dossier 31700-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de functie van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht en andere toezichthoudende organen bij Defensie Lijst van vragen en antwoorden begroting defensie financiën internationaal 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 131LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 31 augustus 2009De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 20 mei 2009 inzake de functie van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK) en andere toezichthoudende organen bij Defensie (Kamerstuk 31 700 X, nr. 115).De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 31 augustus 2009. ...

Reactie op verzoek Boekesteijn n.a.v. het interview met Vrij Nederland m.b.t. tot de diensplicht van de minister van Defensie (Dossier 31700-X)
Reactie op verzoek Boekesteijn n.a.v. het interview met Vrij Nederland m.b.t. tot de diensplicht van de minister van Defensie Brief regering begroting bestuur defensie financiën internationaal organisatie en beleid 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 september 2008Hierbij beantwoord ik, mede namens de minister-president en de minister van Justitie, de vragen van enkele leden tijdens de regeling van werkzaamheden op 24 september aangaande mijn interview in Vrij Nederland.Ik betreur mijn uitspraken en de ophef die zij hebben veroorzaakt.Ik heb destijds conform de geldende wet- en regelgeving de keuringen en selectieprocessen voor de dienstplicht met succes doorlopen. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de visie op verarmd uraniumhoudende munitie aan de Verenigde Naties (Dossier 31700-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de visie op verarmd uraniumhoudende munitie aan de Verenigde Naties Lijst van vragen en antwoorden begroting defensie financiën internationaal natuur en milieu stoffen 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 121LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 10 juni 2009De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Defensie over de brief van 14 april 2009 inzake de visie op verarmd uraniumhoudende munitie (Kamerstuk 31 700 X, nr. ...

Motie Van Velzen c.s. over het nogmaals laten onderzoeken van de beveiliging van militaire terreinen (Dossier 31700-X)
Motie Van Velzen c.s. over het nogmaals laten onderzoeken van de beveiliging van militaire terreinen Motie begroting defensie financiën internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 22MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN C.S.Voorgesteld 11 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de minister van Defensie zijn eigen beveiligingsautoriteit heeft verzocht de beveiliging van militaire bases te onderzoeken;van mening, dat het goed zou zijn als er daarnaast extern onderzoek plaatsvindt;overwegende, dat de Algemene Rekenkamer in 2004 de beveiliging van «militaire objecten» onderzocht heeft en dit in 2005 herhaald werd;besluit, de Algemene Rekenkamer te verzoeken de beveiliging van militaire terreinen nogmaals te onderzoeken,en gaat over tot de orde van de dag.Van VelzenPechtoldHalsemaBrinkman ...

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de inspecteur-generaal der krijgsmacht (IGK) over 2008 (Dossier 31700-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de inspecteur-generaal der krijgsmacht (IGK) over 2008 Lijst van vragen en antwoorden begroting defensie financiën internationaal 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 130LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 31 augustus 2009De vaste commissie voor Defensie1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 20 mei 2009 inzake Jaarverslag Inspecteur Generaal der Krijgsmacht over 2008 (Kamerstuk 31 700 X, nr. ...

Mededeling inzake het ter inzage leggen van een vertrouwelijk stuk (Dossier 31700-X)
Mededeling inzake het ter inzage leggen van een vertrouwelijk stuk Mededeling begroting financiën organisatie en beleid werk 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 96MEDEDELING17 maart 2009Bij de Tweede Kamer is ontvangen een brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 17 maart 2009 over de beantwoording van de brief van Winters & De Vries Advocaten inzake een arbeidsconflict van een Defensiemedewerker.Deze brief is ter vertrouwelijke inzage, alleen voor de leden, gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het project Simulatoren (Dossier 31700-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het project Simulatoren Lijst van vragen en antwoorden begroting defensie financiën internationaal 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 87LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 9 februari 2009De vaste commissie voor Defensie1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Defensie over de brief van 22 december 2008 inzake het project simulatoren (K)DC-10 en C-130 (Kamerstuk 31 700 X, nr. 71).De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 6 februari 2008. ...

Lijst van vragen en antwoorden over leasecontracten voor en behoefte aan strategisch luchttransport ingezonden (Dossier 31700-X)
Lijst van vragen en antwoorden over leasecontracten voor en behoefte aan strategisch luchttransport ingezonden Lijst van vragen en antwoorden begroting economie financiën luchtvaart transport verkeer 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 57LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 26 november 2008De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 7 november 2008 inzake over de uitgaven aan luchttransport in de afgelopen jaren en de verwachte behoefte voor de komende jaren (Kamerstuk 31 700 X, nr. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-X)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgaveA.Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel2   B.Begrotingstoelichting3   1.Leeswijzer4   2.Het beleid8   2.1De beleidsagenda 20098    2.2De beleidsartikelen28  2.2.1. ...