Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 7
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 7
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 31700-A)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave Blz.A. ...

Mededeling over afspraken met de regio over de A2 passage Maastricht (Dossier 31700-A)
Mededeling over afspraken met de regio over de A2 passage Maastricht Advies Afdeling advisering Raad van State begroting financiën 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 4MEDEDELING1 oktober 2008Bij de Tweede Kamer is ontvangen een brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 1 oktober 2008 over afspraken met de regio over de A2 passage Maastricht.Deze brief is ter vertrouwelijke inzage, alleen voor de leden, gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de actuele stand van zaken en openstelling van de tunnels in de A73 te Roermond (Dossier 31700-A)
Lijst van vragen en antwoorden over de actuele stand van zaken en openstelling van de tunnels in de A73 te Roermond Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 91LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 21 april 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de brief van 10 oktober 2008 inzake over de actuele stand van zaken en de openstelling van de tunnels in de A73 te Roermond (Kamerstuk 31 700 A, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de Startnotitie Ring Utrecht, de A4 Midden Delfland, de Rijnlandroute, de doortrekking van de A15 en enkele algemene vragen over startnotities en tracéwetprocedures (Dossier 31700-A)
Lijst van vragen en antwoorden over de Startnotitie Ring Utrecht, de A4 Midden Delfland, de Rijnlandroute, de doortrekking van de A15 en enkele algemene vragen over startnotities en tracéwetprocedures Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 113LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 23 juni 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de brief van 13 maart 2009 inzake de Startnotitie Ring Utrecht, de A4 Midden Delfland, de Rijnlandroute, de doortrekking van de A15 en enkele algemene vragen over startnotities en tracéwetprocedures (Kamerstuk 31 700 A, nr. 85).De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 22 juni 2009. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het MIRT projectenboek 2009 (Dossier 31700-A)
Lijst van vragen en antwoorden over het MIRT projectenboek 2009 Lijst van vragen en antwoorden begroting economie financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur transport 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 11LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 11 november 2008De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) projectenboek 2009 (Kamerstuk 31 700 A, nr. 6).De minister en de staatssecretaris hebben deze vragen beantwoord bij brief van 7 november 2008. ...

Mededeling inzake het ter inzage leggen van het MIRT projectenboek 2009 (Dossier 31700-A)
Mededeling inzake het ter inzage leggen van het MIRT projectenboek 2009 Mededeling begroting financiën 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 6MEDEDELING29 september 2008Het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) projectenboek 2009, zoals genoemd in de Memorie van Toelichting (Kamerstuk 31 700 A, nr. 2, blz. 6) is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het onderhoud aan de fietspaden langs het Julianakanaal in de gemeente Stein (Dossier 31700-A)
Lijst van vragen en antwoorden over het onderhoud aan de fietspaden langs het Julianakanaal in de gemeente Stein Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën verkeer weg 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 119LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 3 juli 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1 heeft een aantal vragen bij brief van 25 juni 2009 (2009Z10036/2009D29408) voorgelegd aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over het onderhoud aan de fietspaden langs het Julianakanaal in de gemeente Stein.De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 2 juli 2009. ...