Zoeken


Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

8826 resultaten

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35925-XII)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 september 2021 en het nader rapport d.d. 20 september 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35925-XII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021–2022 1 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Verdeling geraamde uitgaven IenW-begrotingen 2022 (bedragen x € 1 mln.). ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Meerjarenplan 2022-2026 (MJP) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (Kamerstuk 35925-XII-4) (Dossier 35925-XII)
Lijst van vragen en antwoorden over het Meerjarenplan 2022-2026 (MJP) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (Kamerstuk 35925-XII-4) Lijst van vragen en antwoorden ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35925-XV)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 september 2021 en het nader rapport d.d. 20 september 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35925-XV)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021–2022 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde begrotingsgefinancierde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35925-XVI)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 september 2021 en het nader rapport d.d. 20 september 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35925-XVI)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021–2022 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). ...

Memorie van toelichting (Dossier 35928)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I. ...

35928 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35928)
35928 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 september 2021 en het nader rapport d.d. 17 september 2021, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Financiën, mede namens de Staatssecretaris van Financiën. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35928)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap begroting financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33841)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 22 november 2013 en het nader rapport d.d. 13 januari 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33841)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33841)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015). ...

Koninklijke boodschap (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Koninklijke boodschap (herdruk) Koninklijke boodschap ...

Memorie van toelichting (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Memorie van toelichting (herdruk) Memorie van toelichting ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Brief van de voorzitter van de Staten van Aruba inzake het afvaardigen van bijzondere gedelegeerden (Dossier 33852-(R2023))
Brief van de voorzitter van de Staten van Aruba inzake het afvaardigen van bijzondere gedelegeerden Overig migratie en integratie nederlanderschap Nr. 9 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE STATEN VAN ARUBA Ontvangen 11 februari 2016 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Oranjestad, 5 februari 2016 Geachte collega, De Staten van Aruba hebben besloten om, gebruikmakend van de mogelijkheid die artikel 17 van het Statuut voor het Koninkrijk biedt, bijzondere gedelegeerden af te vaardigen voor de behandeling van de Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlening van de termijnen voor verlenging van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen (Kamerstuk 33 852 (R2023)), en de Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie alsmede in verband met de uitbreiding van prejudiciele vragen aan de Hoge Raad (Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciele vragen) (Kamerstuk 34 237 (R2054)). ...

Brief van de voorzitter van de Staten van Curaçao inzake het afvaardigen van een bijzondere gedelegeerde (Dossier 33852-(R2023))
Brief van de voorzitter van de Staten van Curaçao inzake het afvaardigen van een bijzondere gedelegeerde Overig migratie en integratie nederlanderschap Nr. 11 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE STATEN VAN CURAÇAO Ontvangen 26 mei 2016 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Willemstad, 25 mei 2016 Namens de Staten van Curaçao bericht ik u als volgt. ...

Brief van de voorzitter van de Staten van Aruba inzake het afvaardigen van bijzondere gedelegeerden (Dossier 33852-(R2023))
Brief van de voorzitter van de Staten van Aruba inzake het afvaardigen van bijzondere gedelegeerden Overig migratie en integratie nederlanderschap Nr. 10 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE STATEN VAN ARUBA Ontvangen 24 mei 2016 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Oranjestad, 18 mei 2016 Geachte collega, De Staten van Aruba hebben besloten om, gebruikmakend van de mogelijkheid die artikel 17 van het Statuut voor het Koninkrijk biedt, bijzondere gedelegeerden af te vaardigen voor de behandeling van de Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen (Kamerstuk 33 852 (R2023)), het voorstel van rijkswet houdende bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) (Kamerstuk 32 415 (R1915)), en het voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe) (Kamerstuk 27 570 (R1672)). ...

Brief van de voorzitter van de Staten van Sint Maarten inzake het afvaardigen van bijzondere gedelegeerden (Dossier 33852-(R2023))
Brief van de voorzitter van de Staten van Sint Maarten inzake het afvaardigen van bijzondere gedelegeerden Overig migratie en integratie nederlanderschap Nr. 12 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE STATEN VAN SINT MAARTEN Ontvangen 2 juni 2016 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Philipsburg, 2 juni 2016 De Staten van Sint Maarten hebben besloten om, gebruikmakend van de mogelijkheid die artikel 17 van het Statuut voor het Koninkrijk biedt, bijzondere gedelegeerden af te vaardigen voor de behandeling van de volgende rijkswetten: – Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen (Kamerstuk 33 852 (R2023)); – Rijkswet van het lid van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (Kamerstuk 27 570 (R1672)). ...