Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

10116 resultaten

Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk (herdruk) (Dossier 34000-IV)
Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk (herdruk) Voorlichting Afdeling advisering Raad van State ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-IV)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave A. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de halfjaarrapportage van het College financieel toezicht (Cft) over Curaçao en Sint Maarten over de tweede helft van 2014 (Dossier 34000-IV)
Lijst van vragen en antwoorden over de halfjaarrapportage van het College financieel toezicht (Cft) over Curaçao en Sint Maarten over de tweede helft van 2014 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 40 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 mei 2015 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 12 maart 2015 inzake de aanbieding van de halfjaarrapportage van het College financieel toezicht (Cft) over Curaçao en Sint Maarten tweede helft 2014 (Kamerstuk 34 000 IV, nr. 36). ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-IX)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Lijst van vragen en antwoorden over de Nederlandse vermogensverdeling (Dossier 34000-IX)
Lijst van vragen en antwoorden over de Nederlandse vermogensverdeling Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 16 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 januari 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 16 september 2014 inzake De Nederlandse vermogensverdeling (Kamerstuk 34 000 IX, nr. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-VI)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE DEEL A. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-VII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE     blz. ...

Nader rapport (Dossier 34000-XVI)
Nader rapport Nader rapport begroting financiën Nr. 3 NADER RAPPORT Beantwoording blanco advies Blijkens het bijgaande advies kan de Afdeling advisering van de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde begroting. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-XVI)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave     Pagina       A. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de aanbieding van de derde nota van wijziging op het Belastingplan 2015 – wijzigingen autobelastingen en de derde nota van wijziging (Dossier 34002)
Lijst van vragen en antwoorden over de aanbieding van de derde nota van wijziging op het Belastingplan 2015 – wijzigingen autobelastingen en de derde nota van wijziging Lijst van vragen en antwoorden belasting financiën Nr. 28 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 3 november 2014 inzake de aanbieding van de derde nota van wijziging op het Belastingplan 2015 – wijzigingen autobelastingen (Kamerstuk 34 002, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de publicatie van de Algemene Rekenkamer "Versobering heffingskorting groen beleggen. Realisatie en effect" (Dossier 34002)
Lijst van vragen en antwoorden over de publicatie van de Algemene Rekenkamer "Versobering heffingskorting groen beleggen. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de publicatie van de Algemene Rekenkamer "Verhoging assurantiebelastingtarief. Realisatie en effect" (Dossier 34002)
Lijst van vragen en antwoorden over de publicatie van de Algemene Rekenkamer "Verhoging assurantiebelastingtarief. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34002)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting belasting financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave Blz. 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34002)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport belasting financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 8 september 2014 en het nader rapport d.d. 12 september 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Financiën, mede namens de Minister van Financiën. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34002)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap belasting financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34010)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 3 juli 2014 en het nader rapport d.d. 28 augustus 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34010)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Deze toelichting wordt gegeven mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34010)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34013)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL Inleiding Dit wetsvoorstel strekt er in hoofdzaak toe om de beslissing over een onderzoek in het lichaam van degene die wordt of is ingesloten in een politiecel, in handen te leggen van de officier van justitie. ...

Nader rapport (Dossier 34013)
Nader rapport Nader rapport ...