Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

263 resultaten

Motie van het lid Karabulut over de sociale woningvoorraad terugbrengen op het oude niveau (Dossier 33966)
Motie van het lid Karabulut over de sociale woningvoorraad terugbrengen op het oude niveau Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 34 MOTIE VAN HET LID KARABULUT Voorgesteld 9 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het aantal goedkope sociale huurwoningen de afgelopen jaren is afgenomen van 45% in 1986 naar 19% in 2012; verzoekt de regering, de voorraad sociale huurwoningen niet te verminderen en de voorraad op het oude niveau terug te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Karabulut over niet bevriezen van de liberalisatiegrens (Dossier 33966)
Motie van het lid Karabulut over niet bevriezen van de liberalisatiegrens Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 35 MOTIE VAN HET LID KARABULUT Voorgesteld 9 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering in de novelle schrijft dat de voorstellen in het wetsvoorstel en deze novelle niet los gezien kunnen worden van de hervormingen van de huur- en koopmarkt; constaterende dat de regering voornemens is de liberalisatiegrens vanaf 2016 voor drie jaar te bevriezen, terwijl de huurprijzen door kunnen stijgen; overwegende dat het aantal betaalbare sociale huurwoningen niet zou moeten verminderen; verzoekt de regering om, de liberalisatiegrens van sociale huurwoningen niet te bevriezen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Karabulut over het onder de cao laten vallen van de topsalarissen van corporatiebestuurders (Dossier 33966)
Motie van het lid Karabulut over het onder de cao laten vallen van de topsalarissen van corporatiebestuurders Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 38 MOTIE VAN HET LID KARABULUT Voorgesteld 9 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een fors aantal corporatiebestuurders zichzelf een loonsverhoging heeft gegeven; constaterende dat de onderhandelingen voor de cao van medewerkers van woningcorporaties zijn opgeschort; verzoekt de regering om, er bij Aedes op aan te dringen om de topsalarissen onder de cao te laten vallen en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Karabulut over halfjaarlijks informeren over de voortgang (Dossier 33966)
Motie van het lid Karabulut over halfjaarlijks informeren over de voortgang Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 39 MOTIE VAN HET LID KARABULUT Voorgesteld 9 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Kamer haar grote waardering voor de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties en het heldere rapport heeft uitgesproken; verzoekt de regering om, de Kamer halfjaarlijks te informeren over de voortgang van de bevindingen van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, zoals beschreven in het rapport Ver van huis, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Karabulut over begrenzing van het aantal dochtermaatschappijen (Dossier 33966)
Motie van het lid Karabulut over begrenzing van het aantal dochtermaatschappijen Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 37 MOTIE VAN HET LID KARABULUT Voorgesteld 9 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het onduidelijk is hoe het aantal dochtermaatschappijen van toegelaten instellingen in het nieuwe corporatiestelsel zich zal ontwikkelen; overwegende dat in de nieuwe Woningwet het aantal dochtermaatschappijen niet wordt gemaximeerd en er daardoor een mogelijkheid bestaat dat het interne en externe toezicht op dochtermaatschappijen bemoeilijkt wordt; verzoekt de regering om, te onderzoeken of en, zo ja, onder welke voorwaarden, het begrenzen van het aantal dochtermaatschappijen mogelijk gemaakt kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Karabulut c.s. over een taalcursus voor werknemers uit MOE-landen (Dossier 31700-XVIII)
Motie Karabulut c.s. over een taalcursus voor werknemers uit MOE-landen Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën organisatie en beleid werk 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 18MOTIE VAN HET LID KARABULUT C.S.Voorgesteld 4 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de massale instroom van arbeidsmigranten uit de MOE-landen taalproblemen oplevert;overwegende, dat er in het arbeidsproces onveilige situaties kunnen ontstaan indien werknemers uit MOE-landen niet of nauwelijks Nederlands spreken;verzoekt de regering om te bewerkstelligen dat alle werknemers uit MOE-landen die zich inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie, een taalcursus krijgen aangeboden,en gaat over tot de orde van de dag.KarabulutDijsselbloemDibi ...

Motie Karabulut over een actieplan voor de bestrijding van segregatie (Dossier 31700-XVIII)
Motie Karabulut over een actieplan voor de bestrijding van segregatie Motie begroting financiën integratie migratie en integratie 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 17MOTIE VAN HET LID KARABULUTVoorgesteld 4 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de segregatie op scholen en in wijken toeneemt;van mening, dat dit de integratie belemmert;verzoekt de regering een actieplan voor de bestrijding van segregatie te maken en de Kamer hierover binnen drie maanden te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.Karabulut ...

Motie van het lid Ploumen c.s. over een resolutie over genocide in Myanmar (#:-)
Motie van het lid Ploumen c.s. over een resolutie over genocide in Myanmar Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN C.S. ...

Motie van het lid Karabulut c.s. over de in Volkel gestationeerde Amerikaanse kernwapens (#:-)
Motie van het lid Karabulut c.s. over de in Volkel gestationeerde Amerikaanse kernwapens Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID KARABULUT C.S. ...

Motie van de leden Karabulut en Ploumen over van genocide verdachte IS-strijders vervolgen (#:-)
Motie van de leden Karabulut en Ploumen over van genocide verdachte IS-strijders vervolgen Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN PLOUMEN Voorgesteld 22 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het naar de opvatting van de regering hoogst waarschijnlijk is dat Islamitische Staat (IS) zich schuldig heeft gemaakt aan genocide in Irak en Syrië; constaterende dat IS-strijders met een Nederlands paspoort gevangenzitten in de regio, maar niet vervolgd worden; van mening dat het belangrijk is dat van genocide verdachte individuen worden vervolgd conform internationaalrechtelijke normen; verzoekt de regering, initiatieven te nemen opdat van genocide verdachte IS-strijders wel worden vervolgd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Karabulut c.s. over eerlijke processen tegen demonstranten (t.v.v. 34775-V-23) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Karabulut c.s. over eerlijke processen tegen demonstranten (t.v.v. 34775-V-23) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 35 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KARABULUT C.S. ...

Motie van het lid Karabulut c.s. over eerlijke processen tegen demonstranten (#:-)
Motie van het lid Karabulut c.s. over eerlijke processen tegen demonstranten Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID KARABULUT C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Karabulut c.s. over de oorlog in Jemen als prioriteit (t.v.v. 34775-V-22) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Karabulut c.s. over de oorlog in Jemen als prioriteit (t.v.v. 34775-V-22) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 34 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KARABULUT C.S. ...

Motie van het lid Voordewind c.s. over erkennen van de Armeense genocide (#:-)
Motie van het lid Voordewind c.s. over erkennen van de Armeense genocide Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie van het lid Karabulut over de contraproductieve resultaten van de oorlog tegen het terrorisme (#:-)
Motie van het lid Karabulut over de contraproductieve resultaten van de oorlog tegen het terrorisme Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID KARABULUT Voorgesteld 15 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat na ruim zestien jaar oorlog tegen het terrorisme er niet minder maar juist veel meer terroristische aanslagen zijn, ook tegen het Westen, en organisaties als Al Qaida niet zijn verslagen, maar juist in kracht en omvang zijn toegenomen; van mening dat terrorisme effectief bestreden dient te worden; verzoekt de regering, opdracht te geven tot en financiële middelen beschikbaar te stellen voor een onafhankelijk onderzoek waarmee verklaringen gevonden kunnen worden voor de contraproductieve resultaten van de oorlog tegen het terrorisme, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Karabulut en Van Ojik over de vrijlating van de voorzitter van Amnesty International in Turkije (#:-)
Motie van de leden Karabulut en Van Ojik over de vrijlating van de voorzitter van Amnesty International in Turkije Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN VAN OJIK Voorgesteld 15 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de mensenrechten in Turkije in toenemende mate ernstig onder druk staan; constaterende dat de voorzitter van Amnesty International in Turkije in de gevangenis zit en mensenrechtenorganisaties oproepen tot zijn directe vrijlating en dat aanklachten tegen hem worden ingetrokken; verzoekt de regering, die oproep uitdrukkelijk te steunen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Ojik c.s. over vervolgde natuurbeschermers ondersteunen (#:-)
Motie van het lid Van Ojik c.s. over vervolgde natuurbeschermers ondersteunen Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK C.S. ...

Motie van het lid Ploumen c.s. over bestraffen van seksueel geweld tegen vrouwen (#:-)
Motie van het lid Ploumen c.s. over bestraffen van seksueel geweld tegen vrouwen Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN C.S. ...

Motie van het lid Ploumen c.s. over een kernwapenvrije wereld (#:-)
Motie van het lid Ploumen c.s. over een kernwapenvrije wereld Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN C.S. ...

Motie van het lid Karabulut c.s. over de oorlog in Jemen als prioriteit (#:-)
Motie van het lid Karabulut c.s. over de oorlog in Jemen als prioriteit Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID KARABULUT C.S. ...