Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

321 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over een stappenplan voor het zo snel mogelijk voldoen aan eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid (t.v.v. 35925-VII-31) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over een stappenplan voor het zo snel mogelijk voldoen aan eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid (t.v.v. 35925-VII-31) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 49 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van het lid Bisschop over het percentage betaalbare woningen in de Woningbouwimpuls verhogen (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Bisschop over het percentage betaalbare woningen in de Woningbouwimpuls verhogen Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er budget beschikbaar is voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls; constaterende dat in eerdere tranches vereist was dat minimaal 50% van de woningen uit een project betaalbare woningen zijn; overwegende dat het wenselijk is dat zo veel mogelijk woningen die mede door de Woningbouwimpuls gerealiseerd worden betaalbaar zijn, zodat groepen zoals jongeren en starters beter toegang krijgen tot de woningmarkt; verzoekt de regering het percentage van 50% in de vierde tranche te verhogen, bijvoorbeeld naar 60%, zodat meer betaalbare woningen gebouwd kunnen worden met ondersteuning vanuit de Woningbouwimpuls, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. ...

Motie van de leden Bisschop en Tellegen over afspraken over de beschikbaarheid van palliatieve en terminale zorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Bisschop en Tellegen over afspraken over de beschikbaarheid van palliatieve en terminale zorg Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN TELLEGEN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het personeelstekort ertoe leidt dat patiënten in de laatste levensfase soms niet de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is, waardoor zij niet thuis kunnen overlijden; van mening dat het zeer onwenselijk is dat de personeelsschaarste leidt tot een dergelijke verschraling van zorg; verzoekt de regering om op korte termijn met verzekeraars, zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties afspraken te maken om de beschikbaarheid van palliatieve en terminale (nacht)zorg te garanderen, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Hachchi c.s. over de introductie van een kiescollege BES (Dossier 33900)
Motie van het lid Hachchi c.s. over de introductie van een kiescollege BES Motie bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 9 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Schouw c.s. (t.v.v. 34000-VII, nr. 31) over het oplossen van btw-knelpunten (Dossier 34000-VII)
Gewijzigde motie van het lid Schouw c.s. (t.v.v. 34000-VII, nr. 31) over het oplossen van btw-knelpunten Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 32 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S. ...

Motie van de leden Schouw en Bisschop over het oplossen van btw-knelpunten (Dossier 34000-VII)
Motie van de leden Schouw en Bisschop over het oplossen van btw-knelpunten Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN BISSCHOP Voorgesteld 3 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat gemeenten, waterschappen en provincies door het Rijk worden gestimuleerd om samen te werken; overwegende dat die publieke samenwerking voor extra lasten zorgt als gevolg van verschuldigde btw; constaterende dat nog niet alle knelpunten zijn te compenseren door het compensatiefonds; constaterende dat gemeenten aan een samenwerkingsverband btw voor personeelskosten voor vrijgestelde prestaties moeten betalen, terwijl een gemeente die de taak zelf uitvoert over de eigen personeelskosten geen btw verschuldigd is; van mening dat de keuze om een samenwerkingsverband te vormen niet afhankelijk moet zijn van de vraag of er sprake is van financiële gevolgen vanwege compensatie van de verschuldigde btw; verzoekt de regering, zich samen met de betrokken koepelorganisaties zoals de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen in te spannen om knelpunten en onduidelijkheden, waar mogelijk met gebruikmaking van het BTW-compensatiefonds, zo veel als mogelijk op te lossen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Duisenberg c.s. over snel nadere regels stellen voor de aansprakelijkheid van bestuurders (Dossier 34251)
Motie van het lid Duisenberg c.s. over snel nadere regels stellen voor de aansprakelijkheid van bestuurders Motie onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 61 MOTIE VAN HET LID DUISENBERG C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Duisenberg c.s. (t.v.v. 34251, nr. 61) over snel nadere regels stellen voor de aansprakelijkheid van bestuurders (Dossier 34251)
Gewijzigde motie van het lid Duisenberg c.s. (t.v.v. 34251, nr. 61) over snel nadere regels stellen voor de aansprakelijkheid van bestuurders Motie (gewijzigd/nader) onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 92 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DUISENBERG C.S. ...

Motie van het lid Koser Kaya c.s. over verbeteren van de toegankelijkheid van de overheid (Dossier 34300-VII)
Motie van het lid Koser Kaya c.s. over verbeteren van de toegankelijkheid van de overheid Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA C.S. ...

Motie van het lid Eijsink c.s. over oriëntatie op de voordelen van meerjarige defensieplannen (Dossier 34300-X)
Motie van het lid Eijsink c.s. over oriëntatie op de voordelen van meerjarige defensieplannen Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S. ...

Motie van het lid Veldman c.s. over de gevolgen van de Wet open overheid voor de regeldruk (Dossier 33328)
Motie van het lid Veldman c.s. over de gevolgen van de Wet open overheid voor de regeldruk Motie bestuursrecht recht Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. ...

Motie van het lid Veldman c.s. over onderzoek naar de kosten van de Wet open overheid (Dossier 33328)
Motie van het lid Veldman c.s. over onderzoek naar de kosten van de Wet open overheid Motie bestuursrecht recht Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van het lid Segers c.s. over herindeling van onderop (Dossier 33400-VII)
Motie van het lid Segers c.s. over herindeling van onderop Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Voortman c.s. (t.v.v. 33400-VII, nr. 45) over een maatschappelijk breed gedragen woonbeleid (Dossier 33400-VII)
Gewijzigde motie van het lid Voortman c.s. (t.v.v. 33400-VII, nr. 45) over een maatschappelijk breed gedragen woonbeleid Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 51 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Motie van het lid Voortman c.s. over een visie met concrete doelen op decentralisaties (Dossier 33400-VII)
Motie van het lid Voortman c.s. over een visie met concrete doelen op decentralisaties Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Motie Voortman c.s. over een woonakkoord (Dossier 33400-VII)
Motie Voortman c.s. over een woonakkoord Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...