Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

341 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. ...

Motie van het lid Arib c.s. over dezelfde toegang tot het Kamergebouw voor oud-Kamerleden als voor lobbyisten met een vaste toegangspas (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Arib c.s. over dezelfde toegang tot het Kamergebouw voor oud-Kamerleden als voor lobbyisten met een vaste toegangspas Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID ARIB C.S. ...

Motie van het lid Leijten over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben onder de Wlz brengen (Dossier 33891)
Motie van het lid Leijten over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben onder de Wlz brengen Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 92 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat kinderen die een zware zorgbehoefte hebben en gebruikmaken van kort verblijf, dagbesteding en medisch specialistische zorg vergeten zijn als doelgroep in de Wlz; van mening dat het onwenselijk is om de zorg voor deze kinderen te verdelen over verschillende wetten; verzoekt de regering om, deze kinderen die qua zorgzwaarte in aanmerking komen voor 24 uurszorg, maar met extra zorg thuis kunnen blijven wonen, onder de Wet langdurige zorg te brengen, zoals spoor 1 in de brief van 9 september 2014, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten over een passende plek voor kinderen als Dex (Dossier 33891)
Motie van het lid Leijten over een passende plek voor kinderen als Dex Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 93 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog steeds geen plek voor kinderen als Dex is; van mening dat dit geregeld dient te worden; verzoekt de regering, een regeling te maken waarmee kinderen als Dex en hun ouders in de toekomst wél een passende plek kunnen creëren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten over niet risicodragend uitvoeren van de inkoop van langdurige zorg (Dossier 33891)
Motie van het lid Leijten over niet risicodragend uitvoeren van de inkoop van langdurige zorg Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 97 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering voornemens is om in de tweede fase de ouderenzorg en mogelijk de gehandicaptenzorg risicodragend te laten uitvoeren door private zorgverzekeraars; van mening dat de inkoop van langdurige zorg uit dient te gaan van goede kwalitatieve zorg, ondersteuning en bescherming van zorgbehoevende mensen en dat inkoopbeleid niet uit dient te gaan van schadelast en het beperken daarvan; spreekt uit dat de inkoop van de langdurige zorg niet risicodragend dient te worden uitgevoerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Tweede nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. kamerstuknummer 33891, nr. 166) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben (Dossier 33891)
Tweede nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. kamerstuknummer 33891, nr. 166) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben Motie (gewijzigd/nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 167 TWEEDE NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 166 Voorgesteld 25 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat kinderen die een zware zorgbehoefte hebben en gebruikmaken van kort verblijf, dagbesteding en medisch specialistische zorg vergeten zijn als doelgroep in de Wlz; van mening dat het onwenselijk is om de zorg voor deze kinderen te verdelen over verschillende wetten; verzoekt de regering, te regelen dat: • het huidige totaalpakket aan AWBZ-zorg (begeleiding, behandeling, persoonlijke verzorging, verpleging, kortdurend verblijf en bijbehorend vervoer) voor deze cliënten bij dezelfde zorgaanbieder wordt ingekocht in 2015; • er in 2015 een beoordeling door het CIZ wordt gedaan of deze cliënten voldoen aan de toegangscriteria voor de Wlz, ofschoon zij officieel geen toegangskaartje hebben; • deze cliënten bij een «ja» meteen onbeperkte toegang te geven tot de Wlz en bij een «nee» hun overgangsrecht te behouden tot 1 januari 2016; • deze cliënten terechtkunnen bij één aanspreekpunt: bij voorkeur het zorgkantoor; • kinderdagcentra uiterlijk 1 november 2014 geïnformeerd worden, zodat zij weten waar ze aan toe zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten over het tegengaan van werkverdringing in de zorg (Dossier 33891)
Motie van het lid Leijten over het tegengaan van werkverdringing in de zorg Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 91 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat veel personeel wordt vervangen door vrijwilligers; van mening dat werkverdringing ongewenst is en kan leiden tot kwaliteitsverlies; verzoekt de regering, werkverdringing in de zorg tegen te gaan en de Kamer hier voor de begroting 2015 over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten over woningaanpassingen en mobiliteitsmiddelen voor mensen die thuis wonen (Dossier 33891)
Motie van het lid Leijten over woningaanpassingen en mobiliteitsmiddelen voor mensen die thuis wonen Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 94 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat woningaanpassingen en mobiliteitsmiddelen voor mensen die thuis wonen met een Wlz-indicatie via de Wlz bekostigd gaan worden per 2016; van mening dat dit in 2015 ook bekostigd moet worden; verzoekt de regering, dit per 2015 in te laten gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten over het zorgplan leidend laten zijn voor een te bepalen zorgprofiel (Dossier 33891)
Motie van het lid Leijten over het zorgplan leidend laten zijn voor een te bepalen zorgprofiel Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 96 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een zorgplan gemaakt wordt nadat er een zorgpakket dan wel zorgprofiel is afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ); constaterende dat bij niet passende indicatie iemand opnieuw indicatie moet aanvragen voor meerzorg of een andere extra zorgvorm; van mening dat dit leidt tot onwenselijke onzekerheid en onnodige bureaucratie; verzoekt de regering, het zorgplan leidend te laten zijn voor een nader te bepalen zorgprofiel, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Leijten en Krol (t.v.v. 33891, nr. 89) over bestrijden van toedienen van psychofarmaca op niet-medische gronden (Dossier 33891)
Gewijzigde motie van de leden Leijten en Krol (t.v.v. 33891, nr. 89) over bestrijden van toedienen van psychofarmaca op niet-medische gronden Motie (gewijzigd/nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 164 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KROL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 89 Voorgesteld 25 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ouderen gedrogeerd worden met psychofarmaca in sommige instellingen; van mening dat versuffende middelen enkel mogen worden toegediend als er medische noodzaak is en niet vanwege personeelstekort; verzoekt de regering, in het eerste kwartaal van 2015 te komen met een voorstel om de toediening van psychofarmaca op niet-medische gronden te bestrijden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten over eerstelijnsverblijf op een verantwoorde manier overhevelen (Dossier 33891)
Motie van het lid Leijten over eerstelijnsverblijf op een verantwoorde manier overhevelen Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 95 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat alle organisaties en inkopers die betrokken zijn bij het eerstelijnsverblijf aangeven dat overheveling naar de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2015 te vroeg komt om dit goed te laten verlopen; verzoekt de regering, het eerstelijnsverblijf pas over te hevelen als dit op een verantwoorde manier mogelijk is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. 33891, nr. 165) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben (Dossier 33891)
Nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. 33891, nr. 165) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben Motie (gewijzigd/nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 166 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR.165 Voorgesteld 25 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat kinderen die een zware zorgbehoefte hebben en gebruikmaken van kort verblijf, dagbesteding en medisch specialistische zorg vergeten zijn als doelgroep in de Wlz; van mening dat het onwenselijk is om de zorg voor deze kinderen te verdelen over verschillende wetten; verzoekt de regering, te regelen dat: • het huidige totaalpakket aan AWBZ-zorg (begeleiding, behandeling, persoonlijke verzorging, verpleging, kortdurend verblijf en bijbehorend vervoer) voor deze cliënten bij dezelfde zorgaanbieder wordt ingekocht in 2015; • er in 2015 een beoordeling door het CIZ wordt gedaan of deze cliënten voldoen aan de toegangscriteria voor de Wlz, ofschoon zij officieel geen toegangskaartje hebben; • deze cliënten bij een «ja» meteen onbeperkte toegang te geven tot de Wlz en bij een «nee» hun overgangsrecht te behouden tot 1 januari 2016; • deze cliënten terechtkunnen bij één aanspreekpunt: bij voorkeur het zorgkantoor; • kinderdagcentra uiterlijk 1 november 2014 geïnformeerd worden, zodat zij weten waar ze aan toe zijn met betrekking tot het contract, budget, etc. ...

Motie van de leden Leijten en Keijzer over zorgkantoren verzoeken rekening te houden met het voortbestaan van kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen (Dossier 33891)
Motie van de leden Leijten en Keijzer over zorgkantoren verzoeken rekening te houden met het voortbestaan van kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KEIJZER Voorgesteld 3 juli 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering 510 miljoen euro kort op de contracteerruimte 2015 vanwege de extramuralisering, wat grote gevolgen zal hebben voor verzorgingshuizen; constaterende dat veel kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen niet de middelen of de schaal hebben voor alternatieven en door deze maatregel gedwongen kunnen worden te sluiten; van mening dat kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen vaak een belangrijke functie vervullen in het voorzieningenniveau binnen de gemeenschap; van mening dat de sluiting van kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen grote gevolgen heeft voor de gemeenschap, de banen van personeel en de zorg aan ouderen; verzoekt de regering, de zorgkantoren te verzoeken in hun inkoopbeleid maximaal rekening te houden met het voortbestaan van kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. kamerstuk 33891, nr. 92) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben (Dossier 33891)
Gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. kamerstuk 33891, nr. 92) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben Motie (gewijzigd/nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 165 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 92 Voorgesteld 25 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat kinderen die een zware zorgbehoefte hebben en gebruikmaken van kort verblijf, dagbesteding en medisch specialistische zorg vergeten zijn als doelgroep in de Wlz; van mening dat het onwenselijk is om de zorg voor deze kinderen te verdelen over verschillende wetten; verzoekt de regering om, deze kinderen die qua zorgzwaarte in aanmerking komen voor 24 uurszorg, maar met extra zorg thuis kunnen blijven wonen, onder de Wet langdurige zorg te brengen, zoals spoor 1 in de brief van 9 september 2014, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten over bestrijden van toedienen van psychofarmaca op niet-medische gronden (Dossier 33891)
Motie van het lid Leijten over bestrijden van toedienen van psychofarmaca op niet-medische gronden Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 89 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ouderen gedrogeerd worden met psychofarmaca in sommige instellingen; van mening dat versuffende middelen enkel mogen worden toegediend als er medische noodzaak is en niet vanwege personeelstekort; verzoekt de regering, voor de begrotingsbehandeling van 2015 te komen met een voorstel om de toediening van psychofarmaca op niet-medische gronden te bestrijden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Leijten en Van Gerven over niet tornen aan het medisch beroepsgeheim (Dossier 33891)
Motie van de leden Leijten en Van Gerven over niet tornen aan het medisch beroepsgeheim Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 90 MOTIE DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, in lijn met de bezwaren van de medische beroepsgroep niet te tornen aan het medisch beroepsgeheim, ook niet ten behoeve van fraudebestrijding, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten c.s. over zo snel mogelijk uitwerken van de AMvB (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Leijten c.s. over zo snel mogelijk uitwerken van de AMvB Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van de leden Siderius en Leijten over meer ruimte voor huisartsen om mantelzorgers te ondersteunen (Dossier 34000-XVI)
Motie van de leden Siderius en Leijten over meer ruimte voor huisartsen om mantelzorgers te ondersteunen Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN LEIJTEN Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een op de vijf patiënten die de huisarts bezoeken mantelzorger is; van mening dat huisartsenpraktijken een belangrijke rol hebben in de ondersteuning van mantelzorgers; verzoekt de regering, in overleg met de Landelijke Huisartsen Vereniging, een plan te maken waarbij huisartsen meer ruimte krijgen om mantelzorgers te ondersteunen en de Kamer hierover voor 1 maart 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...