Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

374 resultaten

Motie van het lid Van Nispen c.s. over nakomen van de afspraken met de Raad voor de rechtspraak (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over nakomen van de afspraken met de Raad voor de rechtspraak Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Gesthuizen c.s. over overleg van het COA met gemeenten en bewoners (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Gesthuizen c.s. over overleg van het COA met gemeenten en bewoners Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over uitstel van de bezuinigingen op de rechtsbijstand (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over uitstel van de bezuinigingen op de rechtsbijstand Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Voordewind c.s. over het uitnodigen van syrische vluchtelingen (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Voordewind c.s. over het uitnodigen van syrische vluchtelingen Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over maatregelen die raken aan de rechtsstaat (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over maatregelen die raken aan de rechtsstaat Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de inzet van de regering in het Comité van Ministers van de Raad van Europa (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de inzet van de regering in het Comité van Ministers van de Raad van Europa Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over tot nul reduceren van de taakstelling op de reclassering (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over tot nul reduceren van de taakstelling op de reclassering Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over onderzoek naar de gevolgen van het schrappen van de proces-verbaalvergoeding (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over onderzoek naar de gevolgen van het schrappen van de proces-verbaalvergoeding Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over niet verlagen van het budget voor personeel en materiaal van het Openbaar Ministerie (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over niet verlagen van het budget voor personeel en materiaal van het Openbaar Ministerie Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over het afzien van de taakstelling van 27 miljoen op het OM (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over het afzien van de taakstelling van 27 miljoen op het OM Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Schouw c.s. over de efficiencyopbrengsten van het KEI-programma (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Schouw c.s. over de efficiencyopbrengsten van het KEI-programma Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Van Tongeren over certificering ten aanzien van de oorsprong van gas (Dossier 34199)
Motie van de leden Van Veldhoven en Van Tongeren over certificering ten aanzien van de oorsprong van gas Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN VAN TONGEREN Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat certificering ten aanzien van de oorsprong van gas zorgt voor meer transparantie en dat daarmee de afnemers beter geïnformeerde keuzes kunnen maken over de vraag welke soort gas zij willen afnemen, bijvoorbeeld of dat gas uit de Arctische zee mag komen; verzoekt de regering, te onderzoeken op welke manier certificering ten aanzien van de oorsprong van gas op de gasmarkt kan worden geïntroduceerd en wat daarvan de administratieve lasten zouden zijn, en de Kamer over de resultaten daarvan voor de zomer van 2016 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Tongeren over het evalueren van de werking van de experimenteerruimte (Dossier 34199)
Motie van het lid Van Tongeren over het evalueren van de werking van de experimenteerruimte Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 58 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat duurzame lokale energie en participatie van kleinverbruikers in de elektriciteitsmarkt volop in beweging zijn; overwegende dat er momenteel geëxperimenteerd wordt met lokale initiatieven; verzoekt de regering om, de werking van de experimenteerruimte te evalueren en de Kamer voor de volgende aanpassing van de Elektriciteits- en gaswet over de bevindingen te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Tongeren over uitstel van de splitsing van DELTA (Dossier 34199)
Motie van het lid Van Tongeren over uitstel van de splitsing van DELTA Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 59 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat door splitsing de toekomst van DELTA als zelfstandig bedrijf in gevaar komt en dit de toekomst van de kerncentrale Borssele raakt; verzoekt de regering om de ACM in overweging te geven, splitsing van DELTA in ieder geval uit te stellen totdat er een oplossing is voor het eigendom van de kerncentrale te Borssele, en de Kamer over deze oplossing te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Smaling (34199, nr. 72) over uitstel van de splitsing van DELTA (Dossier 34199)
Nader gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Smaling (34199, nr. 72) over uitstel van de splitsing van DELTA Motie (gewijzigd/nader) economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 73 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN SMALING TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 72 Voorgesteld 13 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de toekomst van kerncentrale Borssele van nationaal belang is; verzoekt de regering om de ACM in overweging te geven splitsing van DELTA in ieder geval uit te stellen totdat er een oplossing is voor het eigendom en de ontmanteling van de kerncentrale te Borssele, en de Kamer over deze oplossing te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Tweede nader gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Jan Vos (34199, nr. 73) over een oplossing voor eigendom en ontmanteling van de kerncentrale te Borssele (Dossier 34199)
Tweede nader gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Jan Vos (34199, nr. 73) over een oplossing voor eigendom en ontmanteling van de kerncentrale te Borssele Motie (gewijzigd/nader) economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 75 TWEEDE NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN JAN VOS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 73 Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de toekomst van kerncentrale Borssele van nationaal belang is; verzoekt de regering om de ACM in overweging te geven in haar handhavingsbesluit ten aanzien van splitsing voldoende ruimte te bieden om tot een oplossing te komen voor het eigendom en de ontmanteling van de kerncentrale te Borssele, en de Kamer over deze oplossing te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren (t.v.v. 34199, nr. 57) over het gebruik van de elektrische auto voor de opslag van duurzaam opgewekte energie (Dossier 34199)
Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren (t.v.v. 34199, nr. 57) over het gebruik van de elektrische auto voor de opslag van duurzaam opgewekte energie Motie (gewijzigd/nader) economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 71 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 57 Voorgesteld 13 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de wet belet dat consumenten elektrische auto's kunnen gebruiken als batterij voor duurzaam opgewekte energie; verzoekt de regering om in de experimenteer-AMvB ruimte te creëren voor het gebruik van elektrische auto's voor de opslag van duurzaam opgewekte energie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren (34199, nr.44) over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen (Dossier 34199)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren (34199, nr.44) over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen Motie (gewijzigd/nader) economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 69 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 44 Voorgesteld 13 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de voorgestelde verkabelingsregeling in de Elektriciteitswet geen ruimte biedt voor verkabeling van 220 kV- en 380 kV-leidingen, maar dat door innovatie de kosten van verkabeling in de toekomst aanzienlijk lager zullen zijn dan nu het geval is; overwegende dat toekomstige verkabeling niet moet worden uitgesloten, bijvoorbeeld om uitkoop van bewoners te voorkomen, zoals in de gemeenten Zaanstad en Molenwaard aan de orde is; overwegende dat alle opties moeten worden beoordeeld op de gevolgen voor bewoners, de inpasbaarheid in het gebied en kostenefficiëntie; verzoekt de regering, bij het uitwerken van de uitkoopregeling alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen serieus mee te wegen, waaronder verkabeling van 220 kV- en 380 kV-leidingen, het verplaatsen van het tracé of het gebruik van innovatieve typen masten met minder straling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over een systeem van garanties van oorsprong voor grijze stroom (Dossier 34199)
Motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over een systeem van garanties van oorsprong voor grijze stroom Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN VAN TONGEREN Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de garanties van oorsprong (GvO) wel gelden voor groene stroom, maar nog niet voor grijze stroom; overwegende dat dit wel wenselijk is, omdat dan duidelijk wordt of de handelsmix bestaat uit atoom-, gas-, kolen- of andere fossiele stroom; overwegende dat dit systeem al bestaat in andere landen en ingepast kan worden in het al bestaande systeem van CentiQ, spreekt de wens uit het GvO-systeem uit te breiden tot grijze stroom; verzoekt de regering, daartoe onderzoek te doen naar de uitvoeringsvraagstukken en kosten die samenhangen met het invoeren van een systeem van full disclosure voor energieconsumenten; verzoekt de regering tevens, daarover in overleg en samenwerking te treden met marktpartijen en milieu en consumentenorganisaties; verzoekt de Minister voorts, het onderzoek naar het ontwerp van systematiek op hoofdlijnen af te ronden in 2016 en de Kamer daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Tongeren over besluiten van de ACM laten aansluiten op besluiten van gemeenten over de infrastructuur (Dossier 34199)
Motie van het lid Van Tongeren over besluiten van de ACM laten aansluiten op besluiten van gemeenten over de infrastructuur Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat na invoering van de Wet STROOM gebieden kunnen worden aangewezen waarin geen gassysteem (meer) wordt aangelegd en een uitzondering geldt op de aansluitplicht voor de systeembeheerder; constaterende dat de wet en uitvoeringsregelingen ervan uitgaan dat de besluiten hierover worden genomen door de ACM, onder meer op aangeven van de (gas)systeembeheerders zelf; overwegende dat het gewenst is dat besluiten van gemeenten omtrent de eigen toekomstige energie-infrastructuur hun weerslag vinden in de besluiten van de ACM; verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat de besluiten van de ACM over de aanwijzing van warmtegebieden en de aansluitplicht van gassysteembeheerders in lijn zijn met besluiten van gemeenten over de toekomstige infrastructuur, en gaat over tot de orde van de dag. ...