Zoeken


Soort
Partij
Volt 132
PvdA 61
GL 54
BBB 37
BIJ1 37
Meer...
D66 36
DENK 34
Fractie Den Haan 34
CDA 32
CU 30
SGP 30
PvdD 27
VVD 21
Omtzigt 18
PVV 13
JA21 12
BVNL 11
EénNL 11
FVD 8
NSC 5
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Volt 132
PvdA 61
GL 54
BBB 37
BIJ1 37
Meer...
D66 36
DENK 34
Fractie Den Haan 34
CDA 32
CU 30
SGP 30
PvdD 27
VVD 21
Omtzigt 18
PVV 13
JA21 12
BVNL 11
EénNL 11
FVD 8
NSC 5
Datum
Van:
Tot:

132 resultaten

Motie van het lid Den Haan c.s. over jongeren betrekken bij de begeleiding van mensen die moeite hebben met digitalisering (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Den Haan c.s. over jongeren betrekken bij de begeleiding van mensen die moeite hebben met digitalisering Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. ...

Motie van het lid Arib c.s. over dezelfde toegang tot het Kamergebouw voor oud-Kamerleden als voor lobbyisten met een vaste toegangspas (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Arib c.s. over dezelfde toegang tot het Kamergebouw voor oud-Kamerleden als voor lobbyisten met een vaste toegangspas Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID ARIB C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over kaders voor essentiële basisvoorzieningen die in elke gemeente aanwezig moeten zijn (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Den Haan c.s. over kaders voor essentiële basisvoorzieningen die in elke gemeente aanwezig moeten zijn Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022 (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022 Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Simons c.s. over het onderbrengen van het onderwerp "sekswerk" bij het ministerie van SZW (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Simons c.s. over het onderbrengen van het onderwerp "sekswerk" bij het ministerie van SZW Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het minimumloon met 4% extra verhogen per 1 januari (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het minimumloon met 4% extra verhogen per 1 januari Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Gündogan over een pilot om domeinoverstijgend te werken aan effectieve armoedebestrijding (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Gündogan over een pilot om domeinoverstijgend te werken aan effectieve armoedebestrijding Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID GÜNDOĞAN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het WRR-rapport aandringt op het inzetten op gezondheidswinst om de houdbaarheid van onze zorg te kunnen garanderen; constaterende dat veel zorg, en vooral zorgconsumptie, armoedegerelateerd is; overwegende dat een effectieve bestrijding van armoede veel materiële en immateriële gezondheidswinst oplevert; verzoekt de regering om een verkenning te starten voor een pilot waarin op een domeinoverstijgende manier gewerkt wordt – op domeinen als wonen, participatie, onderwijs, financiën en andere aanpalende domeinen – aan effectieve armoedebestrijding onder gezinnen die onder of rondom de armoedegrens leven, in verschillende regio's en gedurende meerdere jaren, de effecten hiervan op hun gezondheid te monitoren en te gebruiken ter verbetering van het overheidsbeleid op het gebied van gezondheidsbevordering, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Gündogan over inzetten op brede gezondheid en preventie (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Gündogan over inzetten op brede gezondheid en preventie Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID GÜNDOĞAN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit in lijn met het WRR-rapport op een meer verplichtende manier en vanuit verschillende beleidsterreinen in te zetten op brede gezondheid en preventie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Simons en Gündogan over de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg tenminste tot en met 31 december 2022 verlengen (t.v.v. 35925-XVI-92) (Dossier 35925-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Simons en Gündogan over de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg tenminste tot en met 31 december 2022 verlengen (t.v.v. 35925-XVI-92) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 104 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SIMONS EN GÜNDOĞAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 92 Voorgesteld 2 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Ministerie van VWS samen met Zorgverzekeraars Nederland eind 2018 een kwartiermaker heeft aangesteld om de wachttijden in de genderzorg te verlagen, samenwerking tussen aanbieders te bevorderen en te werken aan toekomstbestendige genderzorg; constaterende dat het Ministerie van VWS zich ten doel had gesteld om begin 2022 de wachttijden voor transgenderzorg met 50% te verminderen, maar de wachttijden onvoldoende zijn afgenomen en dit een enorme druk legt op het mentale en fysieke welzijn van transgender personen in Nederland; overwegende dat de kwartiermaker momenteel in gesprek is met zorgverzekeraars om het aanbod te vergroten en beziet of de rol van huisartsen kan worden vergroot bij het verstrekken van hormonen, maar dit niet genoeg is om de lange wachttijden te verkorten; overwegende dat aanvullende maatregelen (zoals investeringen in perifere ziekenhuizen, onafhankelijke behandelcentra, op- en omleidingsfondsen voor (psychologische) zorgverleners in de genderzorg, zelfhulpgroepen, en protocollen voor informed consent en triage) door partijen in het veld, waaronder de medische sector, onderzocht dienen te worden; constaterende dat de opdracht aan de kwartiermaker is verlengd tot 1 oktober 2022; overwegende dat het aanjagen van maatregelen om genderzorg toegankelijker te maken ook na die periode waarschijnlijk nog nodig zal zijn; verzoekt de regering in gesprek te gaan met Zorgverzekeraars Nederland om te bewerkstelligen dat de opdracht aan de kwartiermaker ten minste tot en met 31 december 2022 wordt verlengd en indien nodig over te gaan tot verdere verlenging; verzoekt de regering tevens cliënten en zorgverleners uit de genderzorg intensiever te betrekken in de uitvoering van de opdracht aan de kwartiermaker, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Esch c.s. over een einde aan frisdrank- en snoepautomaten op scholen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Esch c.s. over een einde aan frisdrank- en snoepautomaten op scholen Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH C.S. ...

Motie van de leden Simons en Gündogan over de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg ten minste tot 31 december 2022 aanhouden (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Simons en Gündogan over de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg ten minste tot 31 december 2022 aanhouden Motie begroting financiën Nr. 92 MOTIE VAN DE LEDEN SIMONS EN GÜNDOĞAN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Ministerie van VWS samen met Zorgverzekeraars Nederland eind 2018 een kwartiermaker heeft aangesteld om de wachttijden in de genderzorg te verlagen, samenwerking tussen aanbieders te bevorderen en te werken aan toekomstbestendige genderzorg; constaterende dat het Ministerie van VWS zich ten doel had gesteld om begin 2022 de wachttijden voor transgenderzorg met 50% te verminderen, maar de wachtlijsten inmiddels fors zijn gestegen en dit een enorme druk legt op het mentale en fysieke welzijn van transgender personen in Nederland; overwegende dat de kwartiermaker momenteel in gesprek is met zorgverzekeraars om het aanbod te vergroten en beziet of de rol van huisartsen kan worden vergroot bij het verstrekken van hormonen, maar dit niet genoeg is om de lange wachttijden te verkorten; overwegende dat er tevens geïnvesteerd dient te worden in perifere ziekenhuizen en onafhankelijke behandelcentra, op- en omleidingsfondsen voor (psychologische) zorgverleners in de genderzorg, protocollen voor informed consent en triage, zelfhulpgroepen, en de coördinatie van de wachtlijsten door een onafhankelijke partij; constaterende dat de opdracht aan de kwartiermaker is verlengd tot 1 oktober 2022; overwegende dat de benodigde maatregelen om genderzorg toegankelijker te maken onmogelijk voor die tijd kunnen worden gerealiseerd; verzoekt de regering in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland de opdracht aan de kwartiermaker ten minste tot en met 31 december 2022 aan te houden en indien nodig over te gaan tot verdere verlenging; verzoekt de regering tevens cliënten en zorgverleners uit de genderzorg te betrekken in de stuurgroep en te onderzoeken of de kwartiermaker genoeg doorzettingskracht heeft om de benodigde maatregelen te verwezenlijken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S. ...

Motie van de leden Gündogan en Van Esch over het verhogen van de accijnzen op tabak zodat een pakje sigaretten in 2022 €10 kost (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Gündogan en Van Esch over het verhogen van de accijnzen op tabak zodat een pakje sigaretten in 2022 €10 kost Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN GÜNDOĞAN EN VAN ESCH Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het WRR-rapport aandringt op het inzetten op gezondheidswinst om de houdbaarheid van onze zorg te kunnen garanderen; constaterende dat roken de samenleving 33 miljard euro netto per jaar kost en daarin de enorme immateriële schade nog niet is meegewogen; overwegende dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het verhogen van de accijnzen op tabak het meest effectieve instrument is om tabaksgebruik terug te dringen; verzoekt de regering de accijnzen op tabak dusdanig te verhogen, zodat de prijs per pakje sigaretten in 2022 op € 10 uitkomt en concrete stappen te zetten richting € 15 per pakje in 2025, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Esch c.s. over verruiming van het Budgettair Kader Zorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Esch c.s. over verruiming van het Budgettair Kader Zorg Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over een heldere en integrale visie op de ggz (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Den Haan c.s. over een heldere en integrale visie op de ggz Motie begroting financiën Nr. 87 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Van Esch c.s. over transparantie bij de totstandkoming van maatregelen ten behoeve van het Preventieakkoord (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Esch c.s. over transparantie bij de totstandkoming van maatregelen ten behoeve van het Preventieakkoord Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH C.S. ...