Zoeken


Soort
Partij
PVV 2193
CDA 274
VVD 247
PvdA 193
GL 187
Meer...
SGP 185
D66 150
CU 144
PvdD 97
50PLUS 51
BVNL 36
DENK 36
SP 26
BBB 25
FVD 24
EénNL 22
Lid-Haga 16
Volt 13
PvdT 12
Fractie Den Haan 11
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
PVV 2193
CDA 274
VVD 247
PvdA 193
GL 187
Meer...
SGP 185
D66 150
CU 144
PvdD 97
50PLUS 51
BVNL 36
DENK 36
SP 26
BBB 25
FVD 24
EénNL 22
Lid-Haga 16
Volt 13
PvdT 12
Fractie Den Haan 11
Datum
Van:
Tot:

2193 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Madlener over een overzicht in het MIRT opnemen van de top tien N-wegen met de meeste ongevallen (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Madlener over een overzicht in het MIRT opnemen van de top tien N-wegen met de meeste ongevallen Motie begroting financiën Nr. 18 MOTIE VAN HET LID MADLENER Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat veel N-wegen relatief onveilig zijn; van mening dat er in het MIRT naast de fileproblematiek nadrukkelijk aandacht moet zijn voor verkeersveiligheid; verzoekt de regering een overzicht in het MIRT op te nemen van de top tien N-wegen waar de meeste ongevallen plaatsvinden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Madlener en Wilders over het voldoende ophogen van het budget voor waterveiligheid (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Madlener en Wilders over het voldoende ophogen van het budget voor waterveiligheid Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN MADLENER EN WILDERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het huidige budget voor waterveiligheid de komende jaren tekortschiet; spreekt uit dat waterveiligheid in Limburg en de rest van Nederland de hoogste prioriteit verdient en dat het beschikbare budget voor waterveiligheid door een volgend kabinet voldoende moet worden opgehoogd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Madlener over het opwaarderen van N-wegen naar twee-keer-tweebaans (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Madlener over het opwaarderen van N-wegen naar twee-keer-tweebaans Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID MADLENER Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat N-wegen een belangrijke rol vervullen voor de bereikbaarheid van de regio en voor toekomstige woningbouw; constaterende dat veel N-wegen relatief smal en onveilig zijn; verzoekt de regering, in samenwerking met de provincies, haast te maken met het opwaarderen van N-wegen naar fysiek gescheiden twee-keer-tweebaans en waar mogelijk een snelheidsverhoging door te voeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Madlener over bij het investeren in woningbouw rekening houden met weginfrastructuur (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Madlener over bij het investeren in woningbouw rekening houden met weginfrastructuur Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID MADLENER Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voornemens is om tot 1 miljoen woningen bij te bouwen; constaterende dat in veel nieuwe wijken amper parkeerplaatsen aangelegd zijn; overwegende dat goede infrastructuur noodzakelijk is om gebruik te maken van deze woningen; van mening dat goede infrastructuur bijdraagt aan de marktwaarde van nieuwbouwwoningen en daarmee aan de economie; verzoekt de regering bij het investeren in woningbouw nadrukkelijk rekening te houden met de weginfrastructuur, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Madlener over meer investeren in aanleg en onderhoud van weginfrastructuur (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Madlener over meer investeren in aanleg en onderhoud van weginfrastructuur Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID MADLENER Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Integrale Mobiliteitsanalyse stelt dat het gebruik van de auto zal toenemen; constaterende dat het CBS stelt dat de bevolking in 2040 met 1,7 miljoen inwoners zal groeien; spreekt uit de groei van mobiliteit per auto te onderkennen en meer te investeren in aanleg en onderhoud van weginfrastructuur, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Madlener over een leidende rol inzake de software van weginfrastructuur, bruggen, sluizen en tunnels (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Madlener over een leidende rol inzake de software van weginfrastructuur, bruggen, sluizen en tunnels Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN HET LID MADLENER Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat digitalisering een steeds grotere rol krijgt binnen de infrastructuur; constaterende dat uit onderzoek blijkt dat onder andere bruggen en riolen kwetsbaar zijn voor hackers; constaterende dat cybercrime op de loer ligt; verzoekt de regering een leidende rol te nemen in het beveiligen en up-to-date brengen van software van de weginfrastructuur, bruggen, sluizen en tunnels; verzoekt de regering de Kamer te informeren over de tekortkomingen van de gebruikte software en de bijbehorende veiligheidsrisico's van onze weginfrastructuur, sluizen, bruggen en tunnels, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en voor alle immigranten uit islamitische landen (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en voor alle immigranten uit islamitische landen Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN LÉON DE JONG EN DE GRAAF Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat het zijn van een verzorgingsstaat en het zijn van een immigratieland een onmogelijke combinatie is en dat we derhalve moeten kiezen; spreekt uit dat Nederland een verzorgingsstaat is; verzoekt de regering de verzorgingsstaat te beschermen en derhalve de Nederlandse grenzen te sluiten voor alle asielzoekers en voor alle immigranten uit islamitische landen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden De Graaf en Wilders over het verzoek aan de onderhandelaars voor een nieuw kabinet om de-islamisering tot staand beleid te maken (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden De Graaf en Wilders over het verzoek aan de onderhandelaars voor een nieuw kabinet om de-islamisering tot staand beleid te maken Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN DE GRAAF EN WILDERS Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende de toegenomen invloed van de islam in Nederland; constaterende een actueel voorbeeld hiervan, te weten de sociale en economische uitvlakkingspogingen door bedrijven van de familie Meiland vanwege kritiek op het dragen van islamitische hoofddoeken; overwegende dat dit een heel klein topje van de enorme islamitische ijsberg is; verzoekt de onderhandelaars die een reeds langdurige poging ondernemen om een kabinet te vormen om de-islamisering tot staand beleid te maken, alsmede tot speerpunt van beleid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Léon de Jong over de btw-verhoging op boodschappen terugdraaien, de huren verlagen en het eigen risico afschaffen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Léon de Jong over de btw-verhoging op boodschappen terugdraaien, de huren verlagen en het eigen risico afschaffen Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat door de extreem hoge inflatieverwachting van 5,6% wederom de in september beloofde koopkracht is verdampt; overwegende dat met het uitblijven van echte koopkrachtverbeteringen miljoenen Nederlanders wederom keihard in de min komen en daardoor nog moeilijker of zelfs helemaal niet meer kunnen rondkomen; overwegende dat een koopkrachtherstelpakket keihard nodig is; verzoekt de regering de verhoging van de btw op boodschappen terug te draaien, de huren te verlagen en het eigen risico af te schaffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over pas sociale zekerheid voor immigranten na tien jaar in Nederland wonen en werken (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over pas sociale zekerheid voor immigranten na tien jaar in Nederland wonen en werken Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN LÉON DE JONG EN DE GRAAF Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering te bewerkstelligen dat immigranten pas nadat ze tien jaar in Nederland hebben gewoond en gewerkt en geen strafbare feiten hebben gepleegd, eventueel aanspraak kunnen doen op het ontvangen van Nederlandse sociale zekerheid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over de migratieachtergrond registreren van ontvangers van sociale zekerheid (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over de migratieachtergrond registreren van ontvangers van sociale zekerheid Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN LÉON DE JONG EN DE GRAAF Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering bij de registratie van ontvangers van socialezekerheidsregelingen te registreren naar migratieachtergrond en daarbij de afzonderlijke percentages en kosten in kaart te brengen, en de Tweede Kamer daar ieder jaar bij de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over alle uitkeringen aan statushouders intrekken en geen nieuwe verstrekken (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over alle uitkeringen aan statushouders intrekken en geen nieuwe verstrekken Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN LÉON DE JONG EN DE GRAAF Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering alle uitkeringen van statushouders in te trekken en geen nieuwe uitkeringen meer te verstrekken aan statushouders, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Graaf over een verbod op de azan (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid De Graaf over een verbod op de azan Motie begroting financiën Nr. 15 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat van steeds meer moskeeën in Nederland een al dan niet versterkte oproep te horen valt die moslims aanspoort op de knieën te gaan richting het oosten, de zogenaamde azan; overwegende dat dit geblèr van de azan niet in Nederland thuishoort; verzoekt de regering om snel met de gemeenten waar dit plaatsvindt, in overleg te gaan om te regelen dat dit direct wordt verboden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Léon de Jong over pensioenindexatie in 2022 voor alle gepensioneerden en pensioendeelnemers (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Léon de Jong over pensioenindexatie in 2022 voor alle gepensioneerden en pensioendeelnemers Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering alles in het werk te stellen pensioenindexatie in 2022 voor alle gepensioneerden en pensioendeelnemers te laten plaatsvinden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Léon de Jong over DNB oproepen om de benoeming van een actief lid van de Eerste Kamer in het bestuur van ABP af te wijzen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Léon de Jong over DNB oproepen om de benoeming van een actief lid van de Eerste Kamer in het bestuur van ABP af te wijzen Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij het toetreden tot het bestuur van een pensioenfonds alle schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen; constaterende dat pensioenfondsen de taak hebben om pensioengelden voor hun deelnemers adequaat te beheren en maximale rendementen te behalen; overwegende dat pensioenfondsen zich niet moeten bezighouden met klimaatpolitiek; overwegende dat het succesvol demoniseren van Pim Fortuyn richting 6 mei 2002 niet mag worden beloond; verzoekt de regering DNB actief op te roepen iedere schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan en derhalve de benoeming van een actief lid van de Eerste Kamer per 1 december 2021 tot het bestuur van ABP af te wijzen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden De Graaf en Wilders over alle moskeeën sluiten (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden De Graaf en Wilders over alle moskeeën sluiten Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN DE GRAAF EN WILDERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat moskeeën de fysieke basisinfrastructuur vormen van de islam; overwegende dat de islam een ideologie is die haaks staat op onze rechtsstaat en een bedreiging vormt voor onze veiligheid en cultuur; verzoekt de regering om alle moskeeën te sluiten en de betreffende gebouwen een andere bestemming te geven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Maeijer over de wachtlijsten voor het ZwemABC in kaart brengen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Maeijer over de wachtlijsten voor het ZwemABC in kaart brengen Motie begroting financiën Nr. 141 MOTIE VAN HET LID MAEIJER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de wachtlijsten voor het Zwem-ABC in kaart te brengen en aanbevelingen te doen hoe deze terug te dringen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S. ...

Motie van het lid Maeijer over het bovenregionaal regelen van gespecialiseerde jeugdzorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Maeijer over het bovenregionaal regelen van gespecialiseerde jeugdzorg Motie begroting financiën Nr. 116 MOTIE VAN HET LID MAEIJER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat al vijf jaar geprobeerd wordt om gemeenten beter regionaal dan wel bovenregionaal te laten samenwerken; constaterende dat deze beoogde samenwerking niet van de grond komt, inkoop van gespecialiseerde plekken afneemt, terwijl de vraag naar gespecialiseerde jeugdzorg toeneemt; verzoekt de regering om op zeer korte termijn met een concreet voorstel te komen om deze zorg zo snel mogelijk bovenregionaal te regelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...