Zoeken


Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over studieschuld niet meer mee laten tellen bij hypotheekverstrekking (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over studieschuld niet meer mee laten tellen bij hypotheekverstrekking Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN DEN HAAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om studieschuld niet meer mee te laten tellen bij hypotheekverstrekking, door studieschuld uit te zonderen in de regeling hypothecair krediet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over jongeren betrekken bij de begeleiding van mensen die moeite hebben met digitalisering (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Den Haan c.s. over jongeren betrekken bij de begeleiding van mensen die moeite hebben met digitalisering Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van de leden Den Haan en Van Baarle over aandacht voor mensen met dementie bij de planvorming van ouderenhuisvesting (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Den Haan en Van Baarle over aandacht voor mensen met dementie bij de planvorming van ouderenhuisvesting Motie begroting financiën Nr. 86 MOTIE VAN DE LEDEN DEN HAAN EN VAN BAARLE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er op dit moment 300.000 mensen zijn met dementie en dat dit aantal stijgt naar meer dan een half miljoen in 2040; constaterende dat mensen gemiddeld acht jaar met dementie leven, waarvan de eerste zes jaar thuis; constaterende dat mensen met dementie alleen thuis kunnen (blijven) wonen als er passende zorg en voorzieningen in de buurt zijn; verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat gemeenten bij de planvorming van ouderenhuisvesting specifieke aandacht geven aan mensen met dementie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. ...

Motie van het lid Arib c.s. over dezelfde toegang tot het Kamergebouw voor oud-Kamerleden als voor lobbyisten met een vaste toegangspas (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Arib c.s. over dezelfde toegang tot het Kamergebouw voor oud-Kamerleden als voor lobbyisten met een vaste toegangspas Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID ARIB C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderzoeken in hoeverre de handreiking non-discriminatie by design bekend is bij overheidsdiensten (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderzoeken in hoeverre de handreiking non-discriminatie by design bekend is bij overheidsdiensten Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over kaders voor essentiële basisvoorzieningen die in elke gemeente aanwezig moeten zijn (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Den Haan c.s. over kaders voor essentiële basisvoorzieningen die in elke gemeente aanwezig moeten zijn Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over verplichte protocollen tegen discriminatie voor makelaars (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over verplichte protocollen tegen discriminatie voor makelaars Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN DEN HAAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om door middel van landelijke wetgeving (verhuur)makelaars te verplichten om protocollen tegen discriminatie te hebben, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een wetsvoorstel over strafverzwaring voor beroepsmatige discriminatie (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle c.s. over een wetsvoorstel over strafverzwaring voor beroepsmatige discriminatie Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een meldpunt voor discriminatie bij de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle c.s. over een meldpunt voor discriminatie bij de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van het lid Bromet c.s. over financiële afspraken tussen Rijk en decentrale overheden op basis van de gezamenlijke notitie (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Bromet c.s. over financiële afspraken tussen Rijk en decentrale overheden op basis van de gezamenlijke notitie Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN HET LID BROMET C.S. ...

Motie van het lid Leijten c.s. (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Leijten c.s. Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle c.s. over het verbeteren van de effectiviteitsmeting van maatregelen tegen discriminatie (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle c.s. over het verbeteren van de effectiviteitsmeting van maatregelen tegen discriminatie Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle c.s. over het controleren van algoritmes (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle c.s. over het controleren van algoritmes Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over van woningmarktdiscriminatie een specifiek misdrijf in het Wetboek van Strafrecht maken (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over van woningmarktdiscriminatie een specifiek misdrijf in het Wetboek van Strafrecht maken Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN DEN HAAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om woningmarktdiscriminatie een specifiek misdrijf in het Wetboek van Strafrecht te maken, met een hoge celstraf en een hoge boete, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dassen c.s. over het gebruik van het algoritmeregister voor overheden verplicht stellen (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Dassen c.s. over het gebruik van het algoritmeregister voor overheden verplicht stellen Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HT LID DASSEN C.S. ...