Zoeken


Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Motie van de leden Van den Berg en Den Haan over een onderzoek naar budgetpolissen (Dossier 35872)
Motie van de leden Van den Berg en Den Haan over een onderzoek naar budgetpolissen Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN DEN HAAN Voorgesteld 6 april 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de basis van het zorgverzekeringsstelsel solidariteit is tussen jong en oud en gezond en ziek; constaterende dat uit de overstapperiode 2021–2022 blijkt dat er meer zorgverzekeringen werden aangeboden en uit de monitor van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat zorgverzekeraars nog steeds budgetpolissen aanbieden; overwegende dat het voor verzekerden niet altijd duidelijk is dat dit een polis is met beperkende voorwaarden; verzoekt de regering onderzoek te doen naar: • het aanbod van budgetpolissen ten opzichte van het totale aanbod aan polissen; • waarom verzekerden voor een budgetpolis kiezen en of dat bewust of onbewust is; • wat de invloed is van budgetpolissen op het stelsel en wat dat doet met de solidariteit van het zorgverzekeringsstelsel, en de Tweede Kamer hier zo spoedig mogelijk maar graag voor het debat over de Zorgverzekeringswet over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Paulusma c.s. over het monitoren van zorginhoudelijke afspraken in collectiviteiten (Dossier 35872)
Motie van het lid Paulusma c.s. over het monitoren van zorginhoudelijke afspraken in collectiviteiten Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID PAULUSMA C.S. ...

Motie van het lid Paulusma c.s. over een onderzoek naar kruissubsidiƫring bij het vrijwillig eigen risico (Dossier 35872)
Motie van het lid Paulusma c.s. over een onderzoek naar kruissubsidiƫring bij het vrijwillig eigen risico Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 13 MOTIE VAN HET LID PAULUSMA C.S. ...