Zoeken


Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Motie van de leden Den Haan en Van Baarle over aandacht voor het tegengaan van leeftijdsdiscriminatie in de communicatie en in hulpmiddelen voor werkgevers (Dossier 35673)
Motie van de leden Den Haan en Van Baarle over aandacht voor het tegengaan van leeftijdsdiscriminatie in de communicatie en in hulpmiddelen voor werkgevers Motie arbeidsomstandigheden werk Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN DEN HAAN EN VAN BAARLE Voorgesteld 8 maart 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat leeftijdsdiscriminatie de meest voorkomende vorm van discriminatie is op de arbeidsmarkt; overwegende dat werkgevers vaak onterecht denken dat oudere werknemers vaker ziek zijn, minder flexibel zijn en ongemotiveerd zijn; overwegende dat ouderen met hun kennis en ervaring juist van onschatbare waarde zijn op de arbeidsmarkt; overwegende dat er een seniorenkansenvisie is gepresenteerd; verzoekt de regering om in de communicatie en hulpmiddelen voor werkgevers in het kader van de Wet toezicht gelijke kansen werving en selectie nadrukkelijk aandacht te hebben voor het tegengaan van leeftijdsdiscriminatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over toepassing van mysteryguestonderzoek voor strafrechtelijke vervolging van (arbeids)discriminatie (Dossier 35673)
Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over toepassing van mysteryguestonderzoek voor strafrechtelijke vervolging van (arbeids)discriminatie Motie arbeidsomstandigheden werk Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN DEN HAAN Voorgesteld 8 maart 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering de toepassing van mysteryguestonderzoek bestudeert; constateerde dat mysteryguestonderzoek wel bestuursrechtelijk in handhavende zin mag worden gebruikt, maar niet strafrechtelijk voor een vervolging; overwegende dat hiermee objectief bewijs niet beschikbaar is voor het vervolgen van arbeidsdiscriminatie; verzoekt de regering de mogelijkheden voor de toepassing van mysteryguestonderzoek voor strafrechtelijke vervolging van (arbeids)discriminatie te verkennen, en gaat over tot de orde van de dag. ...