Zoeken


Soort
Partij
DENK 496
PvdA 154
GL 133
D66 75
PvdD 74
Meer...
CU 59
CDA 58
Fractie Den Haan 57
SGP 56
BIJ1 43
PVV 36
Volt 34
VVD 33
50PLUS 30
BBB 28
FVD 18
JA21 17
Omtzigt 15
SP 13
EénNL 11
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
DENK 496
PvdA 154
GL 133
D66 75
PvdD 74
Meer...
CU 59
CDA 58
Fractie Den Haan 57
SGP 56
BIJ1 43
PVV 36
Volt 34
VVD 33
50PLUS 30
BBB 28
FVD 18
JA21 17
Omtzigt 15
SP 13
EénNL 11
Datum
Van:
Tot:

496 resultaten

Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over studieschuld niet meer mee laten tellen bij hypotheekverstrekking (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over studieschuld niet meer mee laten tellen bij hypotheekverstrekking Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN DEN HAAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om studieschuld niet meer mee te laten tellen bij hypotheekverstrekking, door studieschuld uit te zonderen in de regeling hypothecair krediet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over jongeren betrekken bij de begeleiding van mensen die moeite hebben met digitalisering (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Den Haan c.s. over jongeren betrekken bij de begeleiding van mensen die moeite hebben met digitalisering Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van de leden Den Haan en Van Baarle over aandacht voor mensen met dementie bij de planvorming van ouderenhuisvesting (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Den Haan en Van Baarle over aandacht voor mensen met dementie bij de planvorming van ouderenhuisvesting Motie begroting financiën Nr. 86 MOTIE VAN DE LEDEN DEN HAAN EN VAN BAARLE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er op dit moment 300.000 mensen zijn met dementie en dat dit aantal stijgt naar meer dan een half miljoen in 2040; constaterende dat mensen gemiddeld acht jaar met dementie leven, waarvan de eerste zes jaar thuis; constaterende dat mensen met dementie alleen thuis kunnen (blijven) wonen als er passende zorg en voorzieningen in de buurt zijn; verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat gemeenten bij de planvorming van ouderenhuisvesting specifieke aandacht geven aan mensen met dementie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. ...

Motie van de leden Simons en Van Baarle over een juridische definitie van "(antizwart) racisme" of "islamofobie" (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Simons en Van Baarle over een juridische definitie van "(antizwart) racisme" of "islamofobie" Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN SIMONS EN VAN BAARLE Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er geen juridische definitie van «(antizwart) racisme» of «islamofobie» bestaat en de juridische definitie van «discriminatie» geen recht doet aan het structurele karakter van racisme in al haar vormen; overwegende dat antidiscriminatiewetgeving en het strafrecht daarom tekortschieten bij de bestrijding van discriminatie; verzoekt de regering om, samen met juristen, ervaringsdeskundigen en andere experts, tot een juridische definitie te komen die betrekking heeft op het structurele karakter van deze vormen van onderdrukking; verzoekt de regering tevens met een voorstel naar de Kamer te komen om deze juridische definitie te verwerken in antidiscriminatiewetgeving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Baarle over de wegingsfactor voor studieschuld op leencapaciteit met 0,1 procentpunt verlagen (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle over de wegingsfactor voor studieschuld op leencapaciteit met 0,1 procentpunt verlagen Motie begroting financiën Nr. 84 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat de rente op studieleningen op 0% moet blijven; verzoekt de regering om de wegingsfactor voor studieschuld op leencapaciteit met 0,1 procentpunt te verlagen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderzoeken in hoeverre de handreiking non-discriminatie by design bekend is bij overheidsdiensten (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderzoeken in hoeverre de handreiking non-discriminatie by design bekend is bij overheidsdiensten Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over kaders voor essentiële basisvoorzieningen die in elke gemeente aanwezig moeten zijn (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Den Haan c.s. over kaders voor essentiële basisvoorzieningen die in elke gemeente aanwezig moeten zijn Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over verplichte protocollen tegen discriminatie voor makelaars (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over verplichte protocollen tegen discriminatie voor makelaars Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN DEN HAAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om door middel van landelijke wetgeving (verhuur)makelaars te verplichten om protocollen tegen discriminatie te hebben, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een wetsvoorstel over strafverzwaring voor beroepsmatige discriminatie (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle c.s. over een wetsvoorstel over strafverzwaring voor beroepsmatige discriminatie Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een meldpunt voor discriminatie bij de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle c.s. over een meldpunt voor discriminatie bij de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen zo veel mogelijk laten profiteren van de voorwaarden van de Wet inburgering 2021 (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen zo veel mogelijk laten profiteren van de voorwaarden van de Wet inburgering 2021 Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Motie van de leden Van Baarle en Peters over maatwerkafspraken met de VNG over de kostendelersnorm voor jongeren (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Van Baarle en Peters over maatwerkafspraken met de VNG over de kostendelersnorm voor jongeren Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN PETERS Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onderzoek uitwijst dat er een verband bestaat tussen de kostendelersnorm en dakloosheid onder jongeren; constaterende dat dakloosheid, nog los van het menselijk leed, ook duur en maatschappelijk schadelijk is; constaterende dat gemeenten binnen de huidige wet op individuele basis af kunnen zien van de kostendelersnorm en maatwerk bieden; constaterende dat een aantal gemeenten dat te weinig doen; overwegende dat maatwerk leed en geld bespaart; verzoekt de regering om met de VNG afspraken te maken over het beter inzetten van maatwerk bij de kostendelersnorm voor jongeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over beleidsopties om koopkrachtverschillen tussen werkenden en niet-werkenden te verkleinen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over beleidsopties om koopkrachtverschillen tussen werkenden en niet-werkenden te verkleinen Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over belemmeringen voor mensen met een WW-uitkering wegnemen zodat zij vrijwilligerswerk in de zorg kunnen doen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over belemmeringen voor mensen met een WW-uitkering wegnemen zodat zij vrijwilligerswerk in de zorg kunnen doen Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle over het wetsvoorstel over de meldplicht discriminerende verzoeken voor uitzendbureaus zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Baarle over het wetsvoorstel over de meldplicht discriminerende verzoeken voor uitzendbureaus zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er sinds 2019 een wetsvoorstel in voorbereiding is dat ziet op een meldplicht voor intermediairs van discriminerende verzoeken; verzoekt de regering om het wetsvoorstel dat voorziet in een meldplicht van discriminerende verzoeken voor uitzendbureaus zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen maximaal laten profiteren van de voordelen van de Wet inburgering 2021 (t.v.v. 35925-XV-19) (Dossier 35925-XV)
Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen maximaal laten profiteren van de voordelen van de Wet inburgering 2021 (t.v.v. 35925-XV-19) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 29 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. ...