Zoeken


Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

121 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. ...

Motie van het lid Van Haga over gemeenten aansporen om geen sociale woningen te eisen van private bouwers (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Haga over gemeenten aansporen om geen sociale woningen te eisen van private bouwers Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat gemeenten vaak hoge percentages sociale woningen eisen van private bouwers; constaterende dat daardoor vaak bouwprojecten niet doorgaan; verzoekt de regering om gemeenten aan te sporen om het bouwen van sociale woningen over te laten aan de corporaties en geen eisen op dit gebied meer te stellen aan private bouwers, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over ongevaccineerden niet weigeren voor behandeling in het ziekenhuis (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over ongevaccineerden niet weigeren voor behandeling in het ziekenhuis Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN VAN DER PLAS Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering te garanderen dat ongevaccineerde mensen niet geweigerd zullen worden voor een behandeling in het ziekenhuis, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over het aantal ic-bedden per 100.000 inwoners opschalen naar het Europees gemiddelde (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over het aantal ic-bedden per 100.000 inwoners opschalen naar het Europees gemiddelde Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN VAN DER PLAS Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland zes ic-bedden per 100.000 inwoners heeft; overwegende dat in Europa het gemiddelde 11,5 ic-bedden per 100.000 inwoners bedraagt; verzoekt de regering het aantal ic-bedden per 100.000 inwoners op te schalen naar het Europees gemiddelde, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over een parlementaire enquête inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over een parlementaire enquête inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN VAN DER PLAS Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, besluit een parlementaire enquête te houden inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over een heldere en integrale visie op de ggz (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Den Haan c.s. over een heldere en integrale visie op de ggz Motie begroting financiën Nr. 87 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van de leden Van Haga en Agema over (tijdelijke) sluitingen van spoedeisendehulpposten wettelijk verbieden (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van Haga en Agema over (tijdelijke) sluitingen van spoedeisendehulpposten wettelijk verbieden Motie begroting financiën Nr. 100 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN AGEMA Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de (tijdelijke) sluitingen van spoedeisendehulpposten een typisch Nederlands fenomeen is; verzoekt de regering (tijdelijke) sluitingen van spoedeisendehulpposten wettelijk te verbieden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Plas en Van Haga over de Nederlandse voedselmakers betrekken bij het Nationaal Preventieakkoord (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van der Plas en Van Haga over de Nederlandse voedselmakers betrekken bij het Nationaal Preventieakkoord Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN VAN HAGA Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een ongezonde leefstijl een belangrijke oorzaak is van ziekten en dit de druk op de zorg verhoogt; constaterende dat de Nederlandse voedselmakers, zijnde de boeren, tuinders, telers, vissers en jagers, nauwelijks direct betrokken zijn bij het Nationaal Preventieakkoord; overwegende dat gezonde voeding van groot belang is om gezond te leven; verzoekt het kabinet om de Nederlandse voedselmakers, zoals hierboven benoemd, te betrekken bij het Nationaal Preventieakkoord, zodat, samen met de vakmensen zelf, de komende jaren constructief gewerkt kan worden aan gezonde burgers, de zorg niet verder onder druk komt te staan en mensen niet op wachtlijsten hoeven te worden geplaatst omdat er te weinig zorgpersoneel of -capaciteit is; voorts gaan wij verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Houwelingen c.s. over het met de Kamer delen van primaire covidopnamecijfers, uitgesplitst in gevaccineerd en niet-gevaccineerd (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Houwelingen c.s. over het met de Kamer delen van primaire covidopnamecijfers, uitgesplitst in gevaccineerd en niet-gevaccineerd Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN C.S. ...

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over onderzoeken of de geldigheid van het coronatestbewijs verlengd kan worden (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over onderzoeken of de geldigheid van het coronatestbewijs verlengd kan worden Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN VAN DER PLAS Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een testbewijs op dit moment maar 24 uur geldig is voor de coronapas; overwegende dat de incubatietijd van COVID-19 vijf tot zes dagen bedraagt; verzoekt de regering te onderzoeken of de geldigheidsduur van het testbewijs verlengd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over een geldigheidsduur van één jaar voor het herstelbewijs (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over een geldigheidsduur van één jaar voor het herstelbewijs Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN VAN DER PLAS Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een herstelbewijs op dit moment 180 dagen geldig is; overwegende dat het OMT een geldigheidsduur van één jaar adviseert; verzoekt de regering om deze geldigheidsduur ook te laten gelden met terugwerkende kracht, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Plas en Van Haga over voedselonderwijs inpassen in lesprogramma's op scholen (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van der Plas en Van Haga over voedselonderwijs inpassen in lesprogramma's op scholen Motie begroting financiën Nr. 91 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN VAN HAGA Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een ongezonde leefstijl een belangrijke oorzaak is van ziekten en dit zorgt voor meer druk op de zorg; overwegende dat de consumptie van verse voedselproducten, zoals groenten, fruit en dierlijke eiwitten, bijdraagt aan een gezonde leefstijl; overwegende dat gedragsverandering begint bij kennis; verzoekt het kabinet om te onderzoeken hoe voedselonderwijs, inclusief boerderijeducatie en kooklessen, structureel ingepast kan worden in lesprogramma's op basisscholen en in het voortgezet onderwijs, zodat kinderen al vanaf jonge leeftijd leren hoe vers voedsel bijdraagt aan gezond leven, kinderen zelf met verse producten leren koken en kinderen leren waar hun voedsel vandaan komt – op deze manier is de kans groter dat ze ook op latere leeftijd vaker voor gezond en vers voedsel kiezen en dat zij hun ouders ook kunnen stimuleren om met verse producten te koken; voorts gaan wij verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Haga en Smolders over de subsidieregelingen simpeler en overzichtelijker maken (Dossier 35925-XIII)
Motie van de leden Van Haga en Smolders over de subsidieregelingen simpeler en overzichtelijker maken Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN SMOLDERS Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er vele soorten subsidies voor innovatie en verduurzaming zijn voor ondernemers; constaterende dat subsidies voor kleine ondernemers vaak moeilijk te vinden zijn; verzoekt de regering om te onderzoeken of de subsidieregelingen simpeler en overzichtelijker kunnen worden gemaakt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Graus en Van Haga over de restgelden van het opgeheven Hoofdbedrijfschap Ambachten toekennen aan het projectvoorstel van MKB-Nederland (Dossier 35925-XIII)
Motie van de leden Graus en Van Haga over de restgelden van het opgeheven Hoofdbedrijfschap Ambachten toekennen aan het projectvoorstel van MKB-Nederland Motie Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN VAN HAGA Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de ambachtseconomie met een jaaromzet van meer dan 100 miljard euro per jaar een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse kenniseconomie en samenleving vormt; overwegende dat MKB-Nederland op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met alle aangesloten ambachtsbranches een projectvoorstel heeft ingediend om knelpunten op te lossen; voorts overwegende dat dit voorstel kan worden gefinancierd uit de ruim 1 miljoen euro aan restgelden van het opgeheven Hoofdbedrijfschap Ambachten en er in Nederland geen enkele andere partij is die zoveel ambachtsondernemers vertegenwoordigt; verzoekt de regering de restgelden van het opgeheven Hoofdbedrijfschap Ambachten toe te kennen aan het projectvoorstel van MKB-Nederland in samenwerking met de ambachtsorganisaties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Graus c.s. over het zwartboek regeldruk van MKB-Nederland ter harte nemen gezien de aanhoudende en stijgende regeldruk (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Graus c.s. over het zwartboek regeldruk van MKB-Nederland ter harte nemen gezien de aanhoudende en stijgende regeldruk Motie Nr. 20 MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. ...

Motie van het lid Kops c.s. over een plan voor de realisatie van een of meerdere nieuwe kerncentrales (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Kops c.s. over een plan voor de realisatie van een of meerdere nieuwe kerncentrales Motie Nr. 18 MOTIE VAN HET LID KOPS C.S. ...

Motie van de leden Van Haga en Kops over onderzoek naar de stand van zaken rond thoriumcentrales in andere landen (Dossier 35925-XIII)
Motie van de leden Van Haga en Kops over onderzoek naar de stand van zaken rond thoriumcentrales in andere landen Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN KOPS Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de ontwikkeling van thoriumcentrales in verschillende landen in een stroomversnelling lijkt te komen; overwegende dat thoriumcentrales een goed en schoon alternatief zouden zijn voor andere vervuilende en/of intermitterende energiebronnen; verzoekt de regering te onderzoeken hoever andere landen zijn op dit gebied en zo nodig haar beleid hierop aan te passen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Haga c.s. over onderzoek naar de belangrijkste redenen voor de verhuizing van bedrijven naar het buitenland (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Van Haga c.s. over onderzoek naar de belangrijkste redenen voor de verhuizing van bedrijven naar het buitenland Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA C.S. ...