Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

114 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. ...

Motie van de leden Simons en Van Baarle over een juridische definitie van "(antizwart) racisme" of "islamofobie" (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Simons en Van Baarle over een juridische definitie van "(antizwart) racisme" of "islamofobie" Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN SIMONS EN VAN BAARLE Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er geen juridische definitie van «(antizwart) racisme» of «islamofobie» bestaat en de juridische definitie van «discriminatie» geen recht doet aan het structurele karakter van racisme in al haar vormen; overwegende dat antidiscriminatiewetgeving en het strafrecht daarom tekortschieten bij de bestrijding van discriminatie; verzoekt de regering om, samen met juristen, ervaringsdeskundigen en andere experts, tot een juridische definitie te komen die betrekking heeft op het structurele karakter van deze vormen van onderdrukking; verzoekt de regering tevens met een voorstel naar de Kamer te komen om deze juridische definitie te verwerken in antidiscriminatiewetgeving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Arib c.s. over dezelfde toegang tot het Kamergebouw voor oud-Kamerleden als voor lobbyisten met een vaste toegangspas (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Arib c.s. over dezelfde toegang tot het Kamergebouw voor oud-Kamerleden als voor lobbyisten met een vaste toegangspas Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID ARIB C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderzoeken in hoeverre de handreiking non-discriminatie by design bekend is bij overheidsdiensten (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderzoeken in hoeverre de handreiking non-discriminatie by design bekend is bij overheidsdiensten Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een wetsvoorstel over strafverzwaring voor beroepsmatige discriminatie (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle c.s. over een wetsvoorstel over strafverzwaring voor beroepsmatige discriminatie Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een meldpunt voor discriminatie bij de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle c.s. over een meldpunt voor discriminatie bij de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over stoppen met snelwegprojecten die door de stikstofcrisis moeilijk realiseerbaar zijn (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over stoppen met snelwegprojecten die door de stikstofcrisis moeilijk realiseerbaar zijn Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022 (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022 Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over beleidsopties om koopkrachtverschillen tussen werkenden en niet-werkenden te verkleinen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over beleidsopties om koopkrachtverschillen tussen werkenden en niet-werkenden te verkleinen Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over belemmeringen voor mensen met een WW-uitkering wegnemen zodat zij vrijwilligerswerk in de zorg kunnen doen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over belemmeringen voor mensen met een WW-uitkering wegnemen zodat zij vrijwilligerswerk in de zorg kunnen doen Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Simons c.s. over het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar gelijktrekken met het volwassen minimumloon (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Simons c.s. over het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar gelijktrekken met het volwassen minimumloon Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Motie van de leden Maatoug en Simons over een bevoegdheid voor de Inspectie SZW tot bestuursrechtelijke stillegging bij een vermoeden van ernstige benadeling (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Maatoug en Simons over een bevoegdheid voor de Inspectie SZW tot bestuursrechtelijke stillegging bij een vermoeden van ernstige benadeling Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN MAATOUG EN SIMONS Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Inspectie SZW bij werkplekcontroles misstanden tegenkomt die zodanig ernstig zijn dat die eigenlijk direct zouden moeten worden gestopt; constaterende dat dit op basis van het huidige handhavingsinstrumentarium in de arbeidswetten echter niet mogelijk is, omdat de inspectie alleen boetes en waarschuwingen kan opleggen, waarvoor soms ook langer durend onderzoek nodig is; van mening dat ernstige misstanden direct moeten kunnen worden opgeheven om te voorkomen dat andere werkenden een dag later hetzelfde overkomt; verzoekt de regering de Inspectie SZW de bevoegdheid te geven voor een bestuursrechtelijke stillegging bij het vermoeden van ernstige benadeling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Simons c.s. over het onderbrengen van het onderwerp "sekswerk" bij het ministerie van SZW (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Simons c.s. over het onderbrengen van het onderwerp "sekswerk" bij het ministerie van SZW Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het minimumloon met 4% extra verhogen per 1 januari (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het minimumloon met 4% extra verhogen per 1 januari Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur (t.v.v. 35925-XV-72) (Dossier 35925-XV)
Gewijzigde motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur (t.v.v. 35925-XV-72) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 81 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Motie van het lid Van Esch c.s. over een jaarlijks groeiend recyclingpercentage voor ziekenhuisafval (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Esch c.s. over een jaarlijks groeiend recyclingpercentage voor ziekenhuisafval Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Simons en Gündogan over de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg tenminste tot en met 31 december 2022 verlengen (t.v.v. 35925-XVI-92) (Dossier 35925-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Simons en Gündogan over de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg tenminste tot en met 31 december 2022 verlengen (t.v.v. 35925-XVI-92) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 104 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SIMONS EN GÜNDOĞAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 92 Voorgesteld 2 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Ministerie van VWS samen met Zorgverzekeraars Nederland eind 2018 een kwartiermaker heeft aangesteld om de wachttijden in de genderzorg te verlagen, samenwerking tussen aanbieders te bevorderen en te werken aan toekomstbestendige genderzorg; constaterende dat het Ministerie van VWS zich ten doel had gesteld om begin 2022 de wachttijden voor transgenderzorg met 50% te verminderen, maar de wachttijden onvoldoende zijn afgenomen en dit een enorme druk legt op het mentale en fysieke welzijn van transgender personen in Nederland; overwegende dat de kwartiermaker momenteel in gesprek is met zorgverzekeraars om het aanbod te vergroten en beziet of de rol van huisartsen kan worden vergroot bij het verstrekken van hormonen, maar dit niet genoeg is om de lange wachttijden te verkorten; overwegende dat aanvullende maatregelen (zoals investeringen in perifere ziekenhuizen, onafhankelijke behandelcentra, op- en omleidingsfondsen voor (psychologische) zorgverleners in de genderzorg, zelfhulpgroepen, en protocollen voor informed consent en triage) door partijen in het veld, waaronder de medische sector, onderzocht dienen te worden; constaterende dat de opdracht aan de kwartiermaker is verlengd tot 1 oktober 2022; overwegende dat het aanjagen van maatregelen om genderzorg toegankelijker te maken ook na die periode waarschijnlijk nog nodig zal zijn; verzoekt de regering in gesprek te gaan met Zorgverzekeraars Nederland om te bewerkstelligen dat de opdracht aan de kwartiermaker ten minste tot en met 31 december 2022 wordt verlengd en indien nodig over te gaan tot verdere verlenging; verzoekt de regering tevens cliënten en zorgverleners uit de genderzorg intensiever te betrekken in de uitvoering van de opdracht aan de kwartiermaker, en gaat over tot de orde van de dag. ...